Publikacje

Strona główna / Publikacje / Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice

Izabella Bukraba-Rylska

stare03

Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice

Warszawa: 2003, 200 s.
ISBN 83-85369-62-7
(wyczerpane)

Spis treści

Wstęp (Maria Wieruszewska)

Stare i nowe dylematy socjologa. (Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów I roku socjologii wygłoszony w dniu 30 IX 2002)

Demokracja i liberalizm - kurs dla zaawansowanych. (Recenzja książki Noamu Chomsky'ego pt. "Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny". Wrocław 2000. Wydawnictwo Dolnośląskie. Seria: Poza Horyzont)

Jakość rządzących - jakość rządzonych. sprzężenie zwrotne. (Recenzja książki pod red. J. Hausnera i M. Marody pt. "Jakość rządzenia. Polska bliżej Unii Europejskiej". EU-monitoring IV. Kraków 2000. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie)

Kłopoty z pracą czyli pułapki postępu. (Recenzja książki Jeremy'ego Rifkina pt "Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej". Wydawnictwo Dolnośląskie, Seria: Poza Horyzont. Wrocław 2001)

Na styku kultur: kategorie poznawcze i dylematy moralne. (Art. /w:/ "Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Studia Etnologiczne i Antropologiczne." Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999)

O potrzebie rzeczy najbliższych. (Art. /w:/ "Znaki i znamiona polskości. Narodowy i regionalny wymiar kultur". Biblioteka Staszowska 162. Staszów 2002)

Perspektywy polskiego rolnictwa: marginalizacja, europeizacja, globalizacja? (Recenzja książki Krzysztofa Gorlacha pt. "Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji". Kraków 2001. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polscy farmerzy - szkic do portretu. (Recenzja książki Hanny Podedwornej pt. "Polscy farmerzy i ich świat społeczny". Szkoła Główna Handlowa, seria Monografie i Opracowania Nr 492. Warszawa 2001

Polska wieś wobec integracji europejskiej. (Recenzja książki Lucjana Kocika pt. "Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi". Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas. Kraków 2001)

Polskie peryferie czy peryferyjna polska? (Recenzja książki pod red. Ewy Jaźwińskiej i Marka Okólskiego pt. "Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu". Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2001)

Samoorganizacja - społeczeństwo obywatelskie - demokracja czyli o sile stereotypów.

Meandry instytucjonalizacji propozycja rekombinacji. (Recenzja książki pt. "Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej" EU -monitoring VI., /red./ Mirosława Marody i Jerzy Wilkin, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Fundacja im. Friedricha Eherta. Kraków 2002)

Powrót