Publikacje

Strona główna / Publikacje / Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych

pod redakcją Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna

aktywi03

Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych

(Stimulating Activity in Rural "Problem Areas")

Warszawa: 2003, 205 s., tab.
Wyd: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacji Gospodarki Żywnościowej WEiOGŻ Akademii Rolniczej w Szczecinie
ISBN 83-85369-65-1
(wyczerpane)

Spis treści

Marek Kłodziński, Włodzimierz Dzun Wprowadzenie
Marek Kłodziński, Włodzimierz Dzun Introduction
Marek Kłodziński Jak aktywizować gminę wiejską
Grażyna Karmowska, Tadeusz Szczygieł Wiejskie obszary problemowe w rozwoju regionalnym kraju
Grażyna Adamczyk-Łojewska, Stanisław Łojewski Obszary wiejskie opóźnione w rozwoju
Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska Problemy aktywizacji gospodarczej społeczności popegeerowskich
Elżbieta Psyk-Piotrowska Aktywizacja i przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich
Jolanta Witek, Marzena Frankowska Wiejskie gospodarstwa domowe. Wybrane aspekty warunków życia
Wacław Idziak Specjalizacja szkól wiejskich i wsi jako forma aktywizacji społeczności lokalnych
Wiesława Krupińska Strategia rozwoju turystyki a proces kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
Włodzimierz Dzun Duże gospodarstwa rolne i ich wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Aleksander Grzelak Przekształcenia w byłym państwowym sektorze rolnym na przykładzie Wielkopolski
Maria Rzeczkowska-Owczarek Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami w gminie
Jerzy Bielec Pomoc społeczna: zmiany przepisów i ich skutki ekonomiczne
Roman Kobyliński Nowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w aspekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Monika Stanny-Burak Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem
Powrót