Publikacje

Strona główna / Publikacje / Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi

Izabella Bukraba-Rylska

kultur02

Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 365 s.: tab.
ISBN 83-85369-58-9
(wyczerpane)

 

Wybór artykułów z lat 1987-2002.

SPIS TREŚCI

Wstęp (Maria Wieruszewska)
1. MODEL TRADYCYJNEJ KULTURY LUDOWEJ (art. /w:/ "Cele teoretyczne i praktyczne w badaniach kultury regionów", wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1987, /red.:/ J. Damrosz)
2. KULTURA LUDOWA W ŚWIETLE PRZEKAZÓW MASOWYCH (art. /w:/ "Kultura i Społeczeństwo" Nr 4/1987)
3. KULTURA LUDOWA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ (art. /w:/ "Wieś Współczesna" Nr 2/1987)
4. BADANIE KULTURY A ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI WSI WSPÓŁCZESNEJ (art. /w:/ "Odnowa Wsi. Między mitem a nadzieją" /red.:/ M. Wieruszewska, wyd. IRWiR PAN. Warszawa 1992)
5. TWÓRCA LUDOWY - MIĘDZY FOLKLORYZMEM A TOŻSAMOŚCIĄ KULTUROWĄ (art. /w:/ "Ogród spustoszony. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej Wsi polskiej", Materiały I Konferencji Naukowej 20-21.04.1995 w Krakowie i Zubrzycy Górnej, Kraków 1995)
6. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA WSI POLSKIEJ (art. /w:/ "Społeczne uwarunkowania demokracji i wolnego rynku na wsi", /red.:/ K. Korab, wyd. SGGW, Warszawa 1996)
7. KULTURA WSPÓŁCZESNA WSI (art. /w:/ "Czytelnictwo i biblioteki na wsi". Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Poznań, 3-5 listopada 1996, wyd. SDP, Warszawa 1996)
8. WIEŚ, CZYLI PARADOKSY TRANSFORMACJI (art. /w:/ "O stylach życia Polaków", /red.:/ M. Falkowska, wyd. CBOS, Warszawa 1997)
9. KULTURA LUDOWA (hasło /w:/ "Encyklopedia agrobiznesu", /red.:/ A. Woś, wyd. Fundacja Innowacja Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998)
10. PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ, PERSPEKTYWY ŚRODOWISK WIEJSKICH (art. /w:/ "Wokół "Syzyfowych prac" (Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku)", /red:/ M. Meducka, wyd. KTN, Kielce 1999)
11. BARIERY ŚWIADOMOŚCIOWE W PROCESIE INTEGRACJI - PROPOZYCJA MYŚLENIA ODWROTNEGO (art. /w:/ "Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską", /red.:/ E. Kośmicki, Z. Czaja, W. Ł. Janik, wyd. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000)
12. KULTURA W ŚRODOWISKACH LOKALNYCH. MIĘDZY PODMIOTOWOŚCIĄ A JAŹNIĄ ODZWIERCIEDLONĄ (art. /w:/ "Zeszyty Wiejskie" (II) Zeszyt drugi. Pismo naukowe Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UL, Łódź 2000)
13. KOMPETENCJA KULTUROWA MIESZKAŃCÓW WSI A SZANSE PODMIOTOWOŚCI ŚRODOWISK WIEJSKICH (art. /w:/ "Wieś i rolnictwo na przełomie wieków", /red.:/ I. Bukraba-Rylska. A. Rosner, wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2001)
14. KAPITAŁ KULTUROWY MIESZKAŃCÓW WSI: MIĘDZY ONTOLOGIĄ A PRAGMATYKĄ (art. /w:/ "Samoorganizacja w społecznościach wiejskich, /red.:/ M. Wieruszewska. wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2002)

Powrót