Publikacje

Strona główna / Publikacje / Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Barbary Fedyszak-Radziejowskiej

przeds02

Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 484 s.: mapy kol., tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-60-0
(wyczerpane)

SPIS TREŚCI

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WIEJSKA - WYBRANE PROBLEMY

Marek Kłodziński, Barbara Fedyszak-Radziejowska: Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości
Marek Kłodziński, Barbara Fedyszak-Radziejowska: Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju.
Marek Kłodziński: Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Andrzej Rosner: Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy.
Krystian Heffner: Rola małych miasteczek w rozwoju terenów wiejskich.
Piotr Gradziuk: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.
Marek Kłodziński: Znaczenie strategii rozwoju gminy procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich.
Maria Halamska: Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi.
Andrew Errington z zespołem: Doświadczenia realizacji programu zintegrowanego rozwoju wsi w rejonie Peak District (Anglia).
Tapani Koppa, Pirjo Siiskonen: Rola ośrodków akademickich i społeczności lokalnej w rozwoju przedsiębiorczości.
Keith S. Howe: Ramy koncepcyjne analizy przedsiębiorczości wiejskiej. Wskazówki dla Polski.

II. WIEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PRÓBA DIAGNOZY

Cztery gminy wiejskie i ich problemy w świetle interdyscyplinarnych badań terenowych.
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Przedsiębiorcy wiejscy 2001. Stabilizacja bez rozwoju.
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Liderzy i ich organizacje w rozwoju społeczno-gospodarczym wsi.
Andrzej Rosner: Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości.
Leszek Klank: Polityka budżetowa gminy i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości gmin.
Beata Pięcek: Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej.
Ryszard Kamiński: Lokalne organizacje pozarządowe a rozwój przedsiębiorczości wiejskiej.

III. WYBRANE PRZYKŁADY PROGRAMÓW I INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ

Marek Kłodziński: Wybrane przykłady rozwoju przedsiębiorczości na terenie wsi i małych miast.
Wacław Idziak: Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo.
Marek Klodziński: Rola agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości na wsi.
Jacek Węsierski: Inicjatywy rozwojowe przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Na przykładzie projektu: Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi.
Ryszard Wilczyński: Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Elżbieta Psyk-Piotrowska: Przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich.
Podsumowanie. Rekomendacje dla polityków i praktyków, liderów, radnych i władz samorządowych.


Recapitulation.

Powrót