Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności

Pod redakcją naukową Tadeusza Hunka

rolnic02

Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 207 s.: mapy, tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
ISBN 83-883668-27-3
(wyczerpane)

 

SPIS TREŚCI
Tadeusz Hunek: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.
James T. Bonnen: Transformacja rolnictwa a gospodarka światowa: wyzwania i szanse.
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska: Uwarunkowania międzynarodowego handlu rolnego Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, członkostwa w CEFTA oraz członkostwa w WTO.
Adam B. Czyżewski, Witold M. Orłowski: Estymacja realnej konwergencji w Polsce i w wybranych krajach środkowo-wschodniej Europy do roku 2040.
Jacek Szlachta: Strategiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego obszarów wiejskich w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Włodzimierz Dąbkowski: Regionalne struktury rolnictwa polskiego.
Bolesław Borkowski: Metody gradacyjne i analizy skupień w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa.
Andrzej Pilichowski: Rolnicy wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości. Perspektywa socjologiczna.

Powrót