Publikacje

Strona główna / Publikacje / Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju

Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka

wies02<

Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju

Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: Izasława Frenkla, Tadeusza Hunka, Franciszka Tomczaka
Warszawa: IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, 2002, - 222 s.: mapy, tab., rys.
ISBN 83-86815-86-8
(wyczerpane)

 

SPIS TREŚCI
Andrzej Rosner: Profesor Izasław Frenkel.
Marek Kłodziński: Profesor Tadeusz Hunek.
Andrzej Kowalski: Profesor Franciszek Tomczak.
Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Małysz: Programowanie rozwoju lokalnego w świetle regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
Wojciech Jóźwiak: Granice substytucji nakładów agrochemikaliów w polskim rolnictwie.
Marek Kłodziński: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich w Polsce.
Stanisław Kowalczyk: Przygotowanie instytucjonalne Polski do korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Andrzej Kowalski, Włodzimierz Rembisz: Rynek rolny a interwencjonizm - szkic teoretyczny.
Witold M. Orłowski: Nihil novi sub sole: perspektywy modernizacji polskiego rolnictwa.
Robert Rauziński: Konsekwencje społeczno-gospodarcze prognozy ludności polski dla wsi do 2020 roku.
Janusz Rowiński: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - potencjalne korzyści i zagrożenia.
Henryk Runowski: Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych.
Alina Sikorska: Szanse i utrudnienia w rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości.
Krystyna Szafraniec: Polskie residuum systemowe, czyli pytanie o rolę wsi i chłopów w procesie przemian ustrojowych.
Jerzy Wilkin: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską.

Powrót