Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rolnictwo rodzinne - porównania międzynarodowe. Część II. Od mitu do rzeczywistości

Redaktor naukowy Hugues Lamarche

rodzin02

Rolnictwo rodzinne - porównania międzynarodowe. Część II. Od mitu do rzeczywistości

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 286 s.: tab., rys.
ISBN 83-85369-61-9

 

Publikacja Rolnictwo rodzinne. Porównania międzynarodowe. Część II. Od mitu do rzeczywistości, jest drugą częścią prac, zrealizowanych przez międzynarodowy zespól badawczy. Zawiera ona porównawczą problematykę różnych sposobów funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych. Prezentujemy tu tematyczne analizy przekrojowe i na ich podstawie snujemy refleksje teoretyczne na temat tej specyficznej społecznej formy produkcji, jaką jest rolnictwo rodzinne.
Część pierwsza ukazała się w lutym 1992 roku. Znajdzie w niej Czytelnik zarys problematyki badań nad gospodarstwami rodzinnymi oraz analizę sposobów ich funkcjonowania w różnych realiach społecznych i gospodarczych. Mamy nadziej, że lektura niniejszej części pozwoli jej Czytelnikowi stworzyć bardziej precyzyjny obraz rolnictwa rodzinnego i jego zróżnicowania.

 

Spis treści

WPROWADZENIE:
ROLNICTWO RODZINNE - WYZWANIA I DEBATY
Francja i Kanada: ku rehabilitacji gospodarstwa rodzinnego?
Brazylia: gospodarstwo rodzinne czy latyfundium?
Od socjalizmu do kapitalizmu: polskie gospodarstwo w poszukiwaniu tożsamości
Tunezja: gospodarstwo rodzinne - żebyż można się było bez niego obejść!

REFLEKSJE NAD METODĄ PORÓWNAWCZĄ
Zbieranie materiałów
Analiza
Porządkowanie wyników (klasyfikacja)
Porównywanie
Interpretacja

Rozdział I. LOGIKI PRODUKCYJNE
Logiki rodzinne
Zależność
Cztery modele teoretyczne
„Czyste” postaci modeli nie istnieją
Dominujące przedsiębiorstwa
Gospodarstwo chłopskie lub spożywcze
Nowoczesne „Gospodarstwo rodzinne”
Analiza obszarów przejściowych

Rozdział II. OD TRAJEKTORII DO STRATEGII WOBEC ZIEMI
Logiki agrarne
Logiki agrarne a stosunki prawne
W Polsce - opór i rezygnacja
W Tunezji - głód ziemi i frustracja
Francja — czy skończył się wyścig do ziemi?
W Quebecu — sytość zasobnych
W Saskatchewan — krańcowa płynność struktur agrarnych
W Brazylii — ucieczka do przodu

Rozdział III. STRATEGIE RODZINNE
Od aspiracji
...do rzeczywistości
Rzut oka na tereny
Podsumowanie

Rozdział IV. PRACA RODZINY W GOSPODARSTWIE A WIELOZAWODOWOŚĆ
Różnorodność modeli
Różnorodność sytuacji

Rozdział V. STWORZYĆ ETYKĘ ZAWODOWĄ: OBLIGATORYJNE REGUŁY GRY
Zbliżenia i podziały: granice różnorodności
Kategorie postrzegania: szkic na podstawie sześciu grup zagadnień
Zawód rolnika

Rozdział VI. ROLNIK W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI
Obrazy środowiska lokalnego
Teoretyczne podejście do koncepcji miejscowości
Miejscowość widziana na nowo

Rozdział VII. RODZINNI PRODUCENCI ROLNI A SPOŁECZEŃSTWO
Układy relacji
Wymiary zróżnicowania
Teorie „samych siebie”
Zróżnicowana grupa czy różne grupy?

Rozdział VIII. ROLNICY A PAŃSTWO — WSZYSTKIE STANY DUCHA
Pola wyobrażeń politycznych
Byt i świadomość: kilka wyznaczników stosunku rolników do polityki
Systemy produkcji a stosunek do polityki

ZAKOŃCZENIE. W STRONĘ TEORII GOSPODARKI RODZINNEJ
Czy istnieje model alternatywny?
Jak go zdefiniować?
Rolnictwo rodzinne — dlaczego? Dla kogo?

POSŁOWIE DO WYDANIA POLSKIEGO DZIESIĘĆ LAT PÓŹNIEJ
Względna stagnacja strukturalna
Nowe stosunki z rynkiem: wycofanie się czy integracja?
Żyć z rolnictwa?
W stronę rolnictwa dualnego?

WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA RODZINNEGO

Powrót