Publikacje

Strona główna / Publikacje / Wieś i rolnictwo na przełomie wieków

Pod redakcją naukową Izabelli Bukraby-Rylskiej i Andrzeja Rosnera

wies01

Wieś i rolnictwo na przełomie wieków

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 314 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-51-1

 

Spis treści:
Marek Kłodziński: Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności;
Tadeusz Hunek: Rolnictwo w procesie formowania się nowego ładu społeczno-gospodarczego Polski;
Andrzej Rosner: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie;
Izasław Frenkel: Bezrobocie w rolnictwie indywidualnym;
Leszek Klank: Sytuacja dochodowa ludności w Polsce w końcu XX wieku;
Krystian Heffner: Transformacja ukladów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;
Beata Pięcek: Wpływ infrastruktury na warunki życia ludności wiejskiej i procesy demograficzne;
Włodzimierz Dzun: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i efekty restrukturyzacji pgr w latach dziewięćdziesiątych;
Krystyna Łapińska-Tyszka: Właściciele i dzierżawcy wielkoobszarowych gospodarstw popegeerowskich jako nowe elementy struktury społecznej wsi;
Maria Halamska: Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją;
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Wspólnota wiejska wobec zmiany społecznej. Ludzie i instytucje - działania, interesy, normy i wartości;
Stanisława Okularczyk: Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego podstawowym kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie;
Krystyna Szafraniec: Wartość wykształcenia na wsi - fakty, tendencje, konsekwencje;
Izabella Bukraba-Rylska: Kompetencja kulturowa mieszkańców wsi a szanse podmiotowości środowisk wiejskich;
Maria Wieruszewska: Tendencje cywilizacyjno-kulturowe a zrównoważony rozwój wsi.

Powrót