Publikacje

Strona główna / Publikacje / Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendecji światowych

Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa, Józefa Kani, Andrzeja Wiatraka

kierun01

Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendecji światowych

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 272 s.: tab., rys.
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-86779-41-1

(nakład wyczerpany)

 

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Mirosław Drygas: Trendy rozwojowe doradztwa rolniczego w świecie na tle kierunków rozwoju sektora badań i rozwoju     9

Rozdział II
Józef Kania: Doradztwo rolnicze w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej     15

Rozdział III
Mirosław Drygas: Wiedza rolnicza jako podstawa działań edukacyjnych na obszarach wiejskich 26

Rozdział IV
Mirosław Drygas: Rola programów pomocowych w reformowaniu doradztwa rolniczego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych     46

Rozdział V
Mirosław Drygas: Strategia i wdrażanie reformy państwowego doradztwa rolniczego w latach dziewięćdziesiątych     59

Rozdział VI
Identyfikacja potrzeb doradczych, informacyjnych i szkoleniowych jako baza funkcjonowania i doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce     81
Bogdan M. Wawrzyniak, Bolesław Wojtasik: Charakterystyka potrzeb doradczych i informacyjnych rolników indywidualnych    81
Edward Matuszak: Potrzeby informacyjne instytucji pracujących na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa  102
Józef Kania: Potrzeby szkoleniowe rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie regionu Małopolski     136

Rozdział VII
Kierunki doskonalenia systemu doradztwa rolniczego w świetle modernizacji i restrukturyzacji wsi i rolnictwa oraz integracji z Unią Europejską     155
Andrzej Piotr Wiatrak: Instytucje doradztwa rolniczego a rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich     157
Anna Liro: Programy rolno-środowiskowe a doradztwo rolnicze     175
Lech Goraj: Rola i miejsce instytucji doradztwa rolniczego w systemie zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w Polsce (FADN)     190
Ewa Mańkowska: Programowanie doskonalenia zawodowego doradców rolniczych wewnątrz instytucji doradczych     206
Mirosław Drygas: Propozycja rozwiązań systemowych dotyczących badania potrzeb doradczych 214
Edward Matuszak: Propozycja rozwiązań systemowych dotyczących doskonalenia zawodowego doradców rolniczych     218

Rozdział VIII
Józef Kania: Możliwe warianty funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce     240

Rozdział IX
Zakończenie     254
Wnioski i propozycje uczestników konferencji w Radomiu podsumowującej wyniki badań 261
Literatura     263

Powrót