Publikacje

Strona główna / Publikacje / Ekonomia polityczna rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Tadeusz Hunek

ekonom00

Ekonomia polityczna rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 44 s.: mapy., rys., tab.
ISBN 83-88368-13-3
(wyczerpane)

Książka jest finalnym studium projektu badawczego nr 4986/99/LN: "Strukturalna polityka systemowej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich Polski oraz b. NRD" współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Spis treści

I. Podstawowe tezy programu badawczego 5
II. Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce – symulowane opcje a realne ścieżki 6
III. Krystalizacja post-transformacyjnego modelu rolnictwa w Polsce 10

III.1. Parametry sektorowej sprawności post-transformacyjnego modelu rolnictwa polskiego 11
III.2. Pozycja rolnictwa w gospodarce narodowej Polski w procesie transformacji 12
III.3. Społeczna sprawność rolnictwa 13
III.4. Techniczno-ekonomiczna sprawność rolnictwa polskiego na tle sektorów nierolniczych w okresie transformacji 15
IV. Post-transformacyjny model rolnictwa polskiego
IV.1. Wprowadzenie 17
IV.2. Charakterystyka systemów formującego się modelu rolnictwa polskiego 18
V. Formowanie się gospodarki obszarów wiejskich w Polsce 20
VI. Ewolucyjna, współczesna faza efektywnościowego rozwoju gospodarki obszarów wiejskich 21
VII. Ekonomia polityczna programowania gospodarki obszarów wiejskich 22
VIII. Podstawowe parametry charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce 23

VIII.1. Wprowadzenie 23
VIII.2. Przesłanki funkcjonowania gospodarki obszarów wiejskich 24
VIII.3. Subsydiarność gospodarki obszarów wiejskich 26
VIII.4. Przestrzenne, krytyczne różnicowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce 27
IX. Klucz do rozwoju rolnictwa, gospodarki obszarów wiejskich w Polsce 30
IX.1. Region–regionalizacja rozwoju gospodarczego województw 30
IX.2. Wprowadzenie do teorii regionalizmu 31
IX.3. „Filozofia” regionalnego rozwoju wsi i rolnictwa 33
IX.4. Modelowanie procesów regionalnego rozwoju wsi i rolnictwa oraz polityki rolnej 36
IX.5. Socjalno-ekonomiczne uwarunkowania mnożnika regionalnego rozwoju wsi i rolnictwa 38
X. Obawy o upolitycznienie regionalnego rozwoju rolnictwa 40

Notatki 42

Powrót