Strona główna / Współpraca / Współpraca krajowa

IRWiR PAN współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi w Polsce zajmującymi się problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich. Wśród naszych wieloletnich partnerów, z którymi realizujemy wspólne przedsięwzięcia, uczestniczymy w projektach znajdują się m. in.: Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG PIB), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERGiŻ PIB).

 

Utrzymujemy również stałe kontakty z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego znajdującymi się na terenie całego kraju. Organizujemy wspólne wizyty studyjne, uczestniczymy w projektach szkoleniowo- edukacyjnych (np. projekt CEKIN), pozyskujemy dane dotyczące gospodarstw rolniczych.

 

Podczas realizacji projektów często współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, w tym z tymi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Od wielu lat naszym partnerem jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) prowadzimy Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Jesteśmy partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).