Publikacje

Strona główna / Publikacje / pozycje roku 1993

pozycje roku 1993

okladka

Syndrom bezrobocia

Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Borowicza, Krystyny Łapińskiej-Tyszki

Warszawa: IRWiR PAN 1993, 216 s.
ISBN 83-85369-26-0

(wyczerpane)

Studia zawarte w publikacji są próbą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących problemu bezrobocia w Polsce, zarówno w mieście, jak i na wsi. Jak radzą sobie bezrobotni w różnych środowiskach? Jak postrzegają swoją sytuację i jak społeczeństwo postrzega bezrobotnych? Jaka jest skala pracy "na czarno" w świetle badań? Klęska bezrobocia jaka dotknęła załogi PGR wskazuje jak bardzo mogą być nim dotknięte środowiska wiejskie. Jest to również opis szczególnie jaskrawych błędów w procesie przekształceń państwowego rolnictwa.

 

okladka

Wieś i rolnictwo na rozdrożu?

Praca zbiorowa pod red. Izabelli Bukraby-Rylskiej, Janusza Stacewicza i Marii Wieruszewskiej

Warszawa: IRWiR PAN 1993, 276 s.
ISBN 83-85369-25-2

(wyczerpane)

Praca zbiorowa obejmuje studia o wsi i rolnictwie z pierwszego okresu zmian ładu społeczno-gospodarczego lat 1989-1993, oparte na wynikach badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Wspólne opracowania łączy odniesienie do toczącej się dyskusji nad przyszłością wsi i rolnictwa. Zamiarem autorów było przedstawienie różnych profesjonalnych punktów widzenia i oświetlenie procesu kształtowania się strategicznej wizji wsi i rolnictwa przez różne dyscypliny - ekonomikę rolnictwa, demografię i socjologię.

 

okladka

Pomiędzy społeczeństwem ekonomicznym i ekologicznym

STACEWICZ Janusz

Warszawa: IRWiR PAN 1993, 95 s.
ISBN 83-85369-23-6

(wyczerpane)

Podjęta w Polsce próba przejęcia wzorców myślenia, działania i ładu społecznego społeczeństwa "ekonomicznego" nie uwzględnia rozdroża cywilizacyjo-kulturowego na jakim znalazła się konsumpcyjno-przemysłowa cywilizacja zachodnia. Praca ta wskazuje alternatywne możliwości rozwojowe oraz ich uwarunkowania i konsekwencje społeczne i indywidualne. Jest ona adresowana zarówno do profesjonalistów z dziedziny ekonomii i dyscyplin pokrewnych, jak też do wszystkich czytelników zainteresowanych współczesnymi przemianami cywilizacyjno-kulturowymi.

 

okladka

Wiejska starość w Europie

TRYFAN Barbara

Warszawa: IRWiR PAN 1993, 146 s.
ISBN 83-85369-24-4

(wyczerpane)

Omówienie społeczno demograficznych uwarunkowań sytuacji ludzi starszych, badań systemów emerytalno-rentowych rolników na tle innych grup zawodowych, ochrony zdrowia i form pomocy społecznej w rejonach wiejskich Europy. Autorka przedstawiając główne zasady i kierunki polityki społecznej w krajach Europy Zachodniej, pozwala czytelnikowi na zapoznanie się z problemami dotyczącymi ludzi starszych w wielu krajach oraz wybór takiego systemu, dla rozwiązania którego nieodzowna jest harmonizacja norm prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Powrót