Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Sprawozdanie z Konferencji "Warunki życia i aktywność kobiet na terenach wiejskich w Polsce"

Z okazji ustanowionego w 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 15 października 2014 zorganizował konferencję naukową, poświęconą problemom mieszkanek wsi, ich warunków życia i aktywności. Jej celem było przedstawienie warunków życia współczesnych mieszkanek polskiej wsi oraz wskazanie najbardziej dotkliwych problemów je nurtujących. Na konferencji udało się połączyć dwa środowiska; naukowe oraz instytucji i organizacji, działających na rzecz identyfikacji i rozwiązywania problemów kobiet wiejskich.

Ciesząc się z dużego zainteresowania, z jakim spotkała się konferencja udostępniamy prezentacje Autorek, zabierających głos w czasie obrad, w przygotowaniu jest także publikacja, w której pojawią się teksty o tematyce kobiecej, autorstwa Referentek oraz zgłoszone i zatwierdzone przez komitet redakcyjny Kwartalnika Wieś i Rolnictwo.

Dziękujemy Gościom za udział i zainteresowanie, zapraszamy na kolejne konferencje poświęcone problemom kobiet wiejskich, organizowane w IRWiR PAN


Program

Część 1: Aktywność współczesnych kobiet wiejskich w świetle badań naukowych
Moderator: dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN
Prof. dr hab. Janina Sawicka, SGGW - Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet - perspektywa obszarów wiejskich Mazowsza
Dr Katarzyna Zajda, IS UŁ - Partycypacja polityczna liderek wiejskich. Przykład kobiet zaangażowanych w prace lokalnych grup działania
Dr Ilona Matysiak, IS APS - Kobiety rządzą polską wsią? Władza i płeć w wiejskich środowiskach lokalnych (prezentacja pdf)
Dr hab. Agnieszka Wrzochalska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB - Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle badań ankietowych (prezentacja pdf)
Dr hab. Beata Łaciak, prof. UW - Serialowe wizerunki kobiet wiejskich. Stereotypy, kreacja czy promocja?

Część 2: Aktywność kobiet wiejskich – podejmowane działania,
Moderator: dr Sylwia Michalska, IRWiR PAN
Dr Katarzyna Górniak, WAiNS PW - Wiejskie kobiety w sytuacji ubóstwa – społeczne wizerunki i wyobrażenia (prezentacja pdf)
Dr Magdalena Gajewska, WNS UG - Gdzie i jak rodzi wieś? Pytania o dyskursywne wymiary polskich praktyk położniczych (prezentacja pdf)
Elżbieta Karnafel-Wyka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (prezentacja pdf)
Bernadetta Niemczyk, Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich
Zofia Stankiewicz, Przedstawicielka Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych

Dyskusja z udziałem organizacji pozarządowych, m. in. Polska Wieś 2000 (prezentacja pdf),
Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie Folkowisko, Berenika Anders

 

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

Powrót