Strona główna / Współpraca / Oferta współpracy

Zapraszamy do współpracy potencjalnych partnerów – jednostki badawcze, indywidualnych naukowców, NGOs, jednostki administracji publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa , firmy zewnętrzne, stażystów zainteresowanych odbyciem praktyk w Instytucie do realizacji wspólnych przedsięwzięć tj.:

 

  • krajowe projekty badawcze (finansowane m. in. z NCN, NCBiR)
  • międzynarodowe projekty badawcze (finansowane z Programu Badawczego Unii Europejskiej H2020, Funduszu Wyszehradzkiego, Funduszy Norweskich itp. )
  • prace eksperckie, ewaluacyjne (przetargi krajowe i europejskie)
  • projekty pomocowe (US AID, Pomoc Polska)
  • staże krajowe i europejskie

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Projektów Naukowych.