Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Sprawozdanie z konferencji: Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

26 listopada 2012 roku w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN odbyła się konferencja, podsumowująca czteroletni plan badawczy Instytutu z lat 2009-2012 „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”.
W trakcie spotkania w formule referent-komentator zaprezentowano sześć referatów poruszających problematykę ekonomiczną, demograficzną, społeczną i edukacyjną.
Referat „Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych” wygłosił dr Mirosław Drygas, a skomentował prof. Jerzy Wilkin. O barierach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mówiła dr Iwona Nurzyńska, a w szerszym kontekście wyniki jej badań umieścił prof. Marek Kłodziński. Problematykę demograficzną w referacie „Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich” przedstawiła dr Monika Stanny, z komentarzem prof. Izasława Frenkla.

Druga część spotkania była poświęcona badaniom społecznym, referat „Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu” zaprezentowała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, a skomentowała prof. Izabella Bukraba-Rylska. O nowym modelu rozwoju wiejskiego w Polsce: wdrożeniu i recepcji mówiły dr Ruta Śpiewak oraz prof. Maria Halamska. Konferencja zakończyła się omówieniem problematyki związanej z edukacją, o uwarunkowaniach społeczno-edukacyjne biografii młodych mieszkańców wsi mówili dr Jarosław Domalewski oraz prof. Krystyna Szafraniec.

W trakcie konferencji zaprezentowano także najnowsze publikacje Instytutu, książki podsumowujące praca badawcze z ostatnich 4 lat, zebrane w trzech tomach.

Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa

 

Prezentacja do referatu dr Moniki Stanny: "Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich" (plik pdf)

Prezentacja do referatu dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej: "Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu" (plik pdf)

Prezentacja do referatu dr Ruty Śpiewak: "Nowy model rozwoju wiejskiego w Polsce: wdrożenie i recepcja" (plik pdf)

Zapis wideo referatów dostępne w serwisie Wszechnica: http://www.wszechnica.org.pl/

dr Mirosław Drygas: Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych
Komentator: prof. Jerzy Wilkin

dr Iwona Nurzyńska: Bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Komentator: prof. Marek Kłodziński

dr Monika Stanny: Zróżnicowanie struktur demograficznych na obszarach wiejskich
Komentator: prof. Izasław Frenkel

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu
Komentator: prof. Izabella Bukraba-Rylska

dr Ruta Śpiewak: Nowy model rozwoju wiejskiego w Polsce: wdrożenie i recepcja
Komentator: prof. Maria Halamska

dr Jarosław Domalewski: Uwarunkowania społeczno-edukacyjne biografii młodych mieszkańców wsi
Komentator: prof. Krystyna Szafraniec

Galeria zdjęć

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

 

Konferencja Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji

Powrót