Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Seminarium: Płatności bezpośrednie, interwencja rynkowa, rozwój obszarów wiejskich – oczekiwania wobec Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2013 roku

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM pt.

 

"Płatności bezpośrednie, interwencja rynkowa, rozwój obszarów wiejskich – oczekiwania wobec Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności
po 2013 roku"

które odbędzie się 9 czerwca 2011 r.

W PAŁACU STASZICA,
w SALI im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

(I piętro, sala nr 126)

 

PROGRAM

 

10:30

Otwarcie seminarium

10:35-12:15

Część I „Instrumentarium I filara WPR w procesie przemian strukturalnych i wspierania konkurencyjności sektora rolnego UE po 2013 roku”
- moderuje dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN)

 

1. Przemiany strukturalne i konkurencyjność a ukierunkowanie dopłat bezpośrednich - prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2. Wsparcie sektora rolnego: interwencja rynkowa a dopłaty bezpośrednie - dr Waldemar Guba (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

3. Stanowiska krajów członkowskich w sprawie reformy WPR po 2013 roku - Wanda Chmielewska-Gill (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa)

12:15-12:45

Przerwa kawowa

12:45-14:30

Część II „Rozwój regionów w świetle dyskusji nad reformą polityk UE po 2013 roku”
-
moderuje dr hab. Katarzyna Zawalińska (IRWiR PAN)

 

1. Przestrzenne społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce - prof. dr hab. Andrzej Rosner (IRWiR PAN)

2. Wspólna Polityka Rolna a Polityka Spójności - prof. dr hab. Jerzy Wilkin (CEAPS Uniwersytet Warszawski/IRWiR PAN)

3. Rozwój obszarów wiejskich a polityka spójności - dr Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski)

14:30-15:00

Podsumowanie i zakończenie seminarium

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 czerwca 2011

 

Powrót