Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Aktualne wydarzenia

Druga rocznica ataku Rosji na Ukrainę. Wspólpraca i działania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z Ukrainą i jej naukowcami

24 lutego 2022 r. to data, która wyszyta została w naszej pamięci na zawsze.  Właśnie mija dwa lata od nieustającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wojna zmieniła niewyobrażalnie dla nas życie Ukrainek i Ukraińców. Zmieniła też nasze naukowe wyzwania.

więcejmore_bullet

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN serdecznie zaprasza do współpracy młodych naukowców

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN serdecznie zaprasza do współpracy młodych naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich 3 lat, a którzy chcieliby realizować swój projekt badawczy w renomowanej jednostce naukowej kat. A, zajmującej się interdyscyplinarnymi badaniami w dziedzinie nauk społecznych dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

więcejmore_bullet

Najnowsza publikacja "Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych"

Właśnie ukazała się najnowsza publikacja autorstwa dr. Wojciecha Goszczyńskiego pt.: "Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych".

więcejmore_bullet

IRWiR PAN partnerem merytorycznym konferencji pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników"

Szanowni Państwo, IRWiR PAN jest partnerem merytorycznym konferencji organizowanej w ramach inicjatywy Agro Woman pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników". Odbędzie się ona 12 grudnia w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej. Organizatorem głównym jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, patronem głównym Ambasada Holandii w Warszawie.

więcejmore_bullet

Dr Dominika Zwęglińska-Gałecka oraz Mgr Agata Mróz wśród laureatek konkursów NCN Miniatura oraz Preludium

Miło nam poinformować, że wśród laureatek konkursów NCN Miniatura 7 oraz Preludium 22 znalazły się dwie badaczki z IRWIR PAN.

więcejmore_bullet

Dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN została powołana do Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Komitet jest głównym organem wspierającym Ministra Rozwoju i Ministra Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami.

więcejmore_bullet

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych PAN

Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Może w nich wziąć udział ponad 35 tys. uprawnionych do głosowania samodzielnych pracowników naukowych.

więcejmore_bullet

IRWIR PAN i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy.

IRWIR PAN i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy. Wspólnie chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju i promocji zrównoważonego rolnictwa i żywności.

więcejmore_bullet

Ewaluacja IRWiR PAN "HR Excellence in Research"

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii są dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research". Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został uhonorowany tym znakiem w 2016 r.

więcejmore_bullet

Znamy Laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie

10 lipca 2023 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów IV konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy"

15 czerwca 2023 r. odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet

Konferencja: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

więcejmore_bullet

Prezentacja wyników IV etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zapraszają na prezentację raportu z IV etapu projektu, która odbędzie się 9 maja 2023 roku w Pałacu Staszica (sala Lustrzana) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. RAPORT JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA

 

więcejmore_bullet

Profesor Monika Stanny została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Z satysfakcją informujemy, że profesor Monika Stanny, dyrektor naszego Instytutu została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN przy Prezydium Polska Akademia Nauk na kadencję 2023-2026.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN z kategorią A

Z przyjemnością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 IRWiR PAN otrzymał kategorie A

więcejmore_bullet

Plan Równości Płci w IRWiR PAN na lata 2022-2025

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) stanowi dokument na rzecz działań równościowych w latach 2022-2025.

więcejmore_bullet