Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Aktualne wydarzenia

Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych z tego tytułu.

więcejmore_bullet

We Wrocławiu odbywa się Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

We Wrocławiu odbywa się Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy.
W trakcie rozmów mają zostać wypracowane rekomendacje dla strony rządzącej związane z funkcjonowaniem polskich samorządów lokalnych po przyjęciu ponad 3 mln obywateli z Ukrainy .
W poniedziałek o godz. 11 do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiądą przedstawiciele m.in. Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski, Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, Pracodawcy RP, Fundacja Ukraina, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Konfederacja Lewiatan, UNICEF, Polska Akcja Humanitarna (PAH) czy Polska Akademia Nauk. PAN reprezentuje #IRWIR w osobach profesor Marii Halamskiej i profesor Moniki Stanny. Jest także profesor Paweł Kowal z Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

więcejmore_bullet

Praca w IRWiR PAN

Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zatrudni osobę na stanowisko Pracownik Administracyjny w Dziale Organizacyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

więcejmore_bullet

Solidarni z Ukrainą

W obliczu rosyjskiej agresji, naruszającej suwerenność państwową Ukrainy, wyrażamy solidarność z całym narodem ukraińskim, w szczególności z ukraińskimi naukowcami podejmującymi badania społeczne w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa Ukrainy oraz państw Unii Europejskiej

więcejmore_bullet

Seminarium międzynarodowe: Quality of Governance at the regional level – comparative international analyses

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt.

Quality of Governance at the regional level – comparative international analyses”.

Odbędzie się ono 7 marca 2022 r. o godz. 11:00 (CET) na platformie ZOOM.

Język seminarium – angielski.

 

więcejmore_bullet

Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, profesor IRWiR PAN, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego został powołany do Zespołu Ekspertów o charakterze doradczym, wspierającym Dyrektora Centrum oraz Ministra MEiN w zakresie strategicznych kierunków działań i programów, realizowanych na rzecz rozwoju szeroko rozumianego ekosystemu innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.

 

więcejmore_bullet

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

 

więcejmore_bullet

W IRWiR PAN powołano Zespół, który przygotowuje Plan Równości Płci na lata 2022-2025

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie standardów poprawiających dostęp i warunki pracy wszystkich osób związanych z Instytutem.

więcejmore_bullet

Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

więcejmore_bullet

Poznaliśmy Laureatów III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Informujemy, że III Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty. Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

więcejmore_bullet

Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

15 czerwca 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - „Operacja realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.” Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet