Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Aktualne wydarzenia

IRWiR PAN partnerem merytorycznym konferencji pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników"

Szanowni Państwo, IRWiR PAN jest partnerem merytorycznym konferencji organizowanej w ramach inicjatywy Agro Woman pt. "Dobrostan psychiczny rolniczek i rolników". Odbędzie się ona 12 grudnia w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej. Organizatorem głównym jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, patronem głównym Ambasada Holandii w Warszawie.

więcejmore_bullet

Dr Dominika Zwęglińska-Gałecka oraz Mgr Agata Mróz wśród laureatek konkursów NCN Miniatura oraz Preludium

Miło nam poinformować, że wśród laureatek konkursów NCN Miniatura 7 oraz Preludium 22 znalazły się dwie badaczki z IRWIR PAN.

więcejmore_bullet

Dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN została powołana do Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Komitet jest głównym organem wspierającym Ministra Rozwoju i Ministra Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe odbędzie się 17-18 października 2023 w Poznań Congress Center

więcejmore_bullet

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych PAN

Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Może w nich wziąć udział ponad 35 tys. uprawnionych do głosowania samodzielnych pracowników naukowych.

więcejmore_bullet

IRWIR PAN i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy.

IRWIR PAN i Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zawarło porozumienie o współpracy. Wspólnie chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju i promocji zrównoważonego rolnictwa i żywności.

więcejmore_bullet

Ewaluacja IRWiR PAN "HR Excellence in Research"

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii są dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research". Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został uhonorowany tym znakiem w 2016 r.

więcejmore_bullet

Znamy Laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie

10 lipca 2023 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów IV konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

więcejmore_bullet

XXVII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 18-21 czerwca 2023 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) obył się XXVII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomistów Rolnych

 

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy"

15 czerwca 2023 r. odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród w III Konkursie "Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet

Konferencja: Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof. Jerzego Wilkina pt. Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, w której obraz przyszłej wsi przedstawiło 26 autorów. W 2023 r. poprosiliśmy również tylu autorów o wyrażenie poglądu: jakie cechy będzie miała polska wieś 40 lat po wstąpieniu do UE? Wyrażamy nadzieję, że debata na zaproponowany temat przyczyni się do lepszego rozumienia wyzwań i możliwości przed jakimi stoją obszary wiejskie w Polsce.

więcejmore_bullet

Prezentacja wyników IV etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zapraszają na prezentację raportu z IV etapu projektu, która odbędzie się 9 maja 2023 roku w Pałacu Staszica (sala Lustrzana) przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. RAPORT JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA

 

więcejmore_bullet

Projekt FARMWELL z grantem Premia na Horyzoncie 2

Projekt FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 uzyskał dodatkowe wsparcie z programu „Premia na Horyzoncie 2".

więcejmore_bullet

Profesor Monika Stanny została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Z satysfakcją informujemy, że profesor Monika Stanny, dyrektor naszego Instytutu została powołana w skład Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN przy Prezydium Polska Akademia Nauk na kadencję 2023-2026.

więcejmore_bullet

Konkurs na pracę magisterską 2023

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN, Organizator) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP, Partner) zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych na polskiej wsi poprzez nagrodzenie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

 

więcejmore_bullet

Uroczystości pogrzebowe Prof. Jerzego Wilkina

Informujemy, że w piątek 20 stycznia 2023 r. odbędzie się pogrzeb Profesora Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, dr h.c. multi, pracownika Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 13.15 w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe - Aleja Zasłużonych.

więcejmore_bullet

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN z kategorią A

Z przyjemnością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 IRWiR PAN otrzymał kategorie A

więcejmore_bullet

III Konkurs: Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.
W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.


Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe będą wkrótce dostępne na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2022

więcejmore_bullet

Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności.

Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, w roku akademickim 2021/2022 zorganizowaliśmy cykl wydarzeń z tego tytułu.

więcejmore_bullet

Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, profesor IRWiR PAN, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego został powołany do Zespołu Ekspertów o charakterze doradczym, wspierającym Dyrektora Centrum oraz Ministra MEiN w zakresie strategicznych kierunków działań i programów, realizowanych na rzecz rozwoju szeroko rozumianego ekosystemu innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.

 

więcejmore_bullet

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

 

więcejmore_bullet

Plan Równości Płci w IRWiR PAN na lata 2022-2025

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) stanowi dokument na rzecz działań równościowych w latach 2022-2025.

więcejmore_bullet

Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

więcejmore_bullet

Poznaliśmy Laureatów III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Informujemy, że III Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty. Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

więcejmore_bullet

Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

15 czerwca 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - „Operacja realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.” Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet