Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskim Towarzystwem Geograficznym, był organizatorem II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Procesy transformacji obszarów wiejskich" nt. Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, która odbyła się 27-28 września 2010 r. w Cedzynie k. Kielc.

Referaty wygłoszone przez pracowników IRWiR PAN:
prof. dr hab. Krystaina Heffner: "Wielofunkcyjności obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja Zagospodarowania przestrzeni wiejskiej"
prof. dr hab. Andrzej Rosner: "Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki rozwoju"
dr hab. Izabella Bukraba-Rylska: "Polska wieś - w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia"

Powrót