Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Jubileusz Profesora Andrzeja Rosnera

W tym roku Jubileuszu 70‑lecia Urodzin obchodzi Pan Profesor Andrzej Rosner. Czcząc Jubileusz Pana Profesora chcielibyśmy pogratulować osiągnięć naukowych, podkreślić ogromny wpływ, jaki Pan wywarł na kierunki i poziom prac badawczych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, pełniąc przez 11 lat obowiązki wicedyrektora ds. naukowcach, a w następnych latach 2008-2012 funkcję dyrektora jednostki.

Wyrażamy uznanie dla Pana dorobku naukowego, który związany jest z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w procesach demograficznych, migracjami między miastem i wsią, zatrudnieniem i bezrobociem na wsi. Wyrażamy nadzieję, że Pana wiedza będzie dalej wzbogacać naukę polską.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii z uroczystości Jubileuszu, na którą przybyli zaproszeni przez Dyrekcję Instytutu goście, współpracownicy oraz przyjaciele Pana Profesora. W imieniu Jubilata pragniemy podziękować, szczególnie tym przybyłym gościom, którzy przez lata współpracowali naukowo z Profesorem oraz tym, z którymi aktualnie Profesor realizuje projekty badawcze. Wśród nich pozwolimy sobie wymienić osoby Pana Profesora Paulo Santacroce z Wenecji (Włochy), Profesora Izasława Frenkal, Profesora Marka Kłodzińskiego, Profesora Krystiana Heffnera, Profesora Walentego Pocztę oraz Profesor Monikę Stanny.

 

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju nauki, Prezes Polskiej Akademii Nauk przyznał  prof. dr hab. Andrzejowi Rosnerowi, wieloletniemu pracownikowi IRWiR PAN, Medal Polskiej Akademii Nauk.

 

Artykuł Moniki Stanny i Izasława Frenkla z Kwartalnika Wieś i Rolnictwo nr 2 2015 (plik pdf)

Powrót