O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

mgr

Klaudia Kryńska

Zakład Socjologii Wsi

Specjalista ds. badawczo-technicznych
Adres email: kkrynska@irwirpan.waw.pl


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Agroekologia, sytuacja kobiet na wsi, kobiece innowacje na terenach wiejskich, alternatywne systemy żywnościowe, rolnictwo wspierane społecznie, kooperatywy spożywcze

 


WYKSZTAŁCENIE

Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, 2017

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021-obecnie - Prezeska Fundacji AgroPermaLab zajmującej się popularyzacją agroekologii, krótkich łańcuchów żywnościowych i rolnictwa wspieranego społecznie


 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2022-2026, SWIFT - Supporting Women-led Innovations in Farming and rural Territories, w ramach programu HORIZON EUROPE - wykonawca


MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń