O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr

Ruta Śpiewak

Zakład Socjologii Wsi

Asystent
Adres email: ruta.spiewak@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 06

Pokój 224 -C

 

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

przemiany społeczne na obszarach wiejskich, alternatywne sieci żywności i postawy konsumentów oraz producentów zaangażowanych w takie sieci, rolnictwo ekologiczne, rozwój wiejski, gentryfikacja

 


WYKSZTAŁCENIE

2012 - Tytuł doktora nauk społecznych, uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska zatytułowana: Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu.

2004-2007 - Studia Doktoranckie na wydziale w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

1997-2003 - Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, UW (praca magisterska na temat: „Mieszkańcy i władze samorządowe o swojej gminie i jej rozwoju - zderzenie czy wspólnota opinii")

2001 - Stypendium Sokratesa w Göteborg University, Szwecja

2017 (maj) - Stypendium w Ruralia Institute, Mikkeli

2019-2020 - Stypendium naukowe w Indiana University Bloomington TUTAJ

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

Główny wykonawca:

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • KSIĄŻKI WSPÓŁAUTORSKIE

  ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

  • Śpiewak R., (2023). Mniej. W: Halamska M., Kłodziński M., Stanny M. (red), Polska wieś 2044. Wizja Rozwoju (s.141-146), Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN
  • Śpiewak R., (2019). Chłopi - nowi chłopi - quasi-chłopi. O zanikaniu i odradzaniu się klasy chłopskiej. W: Kurczewska U., Głowania M., Ogrodnik W., Wasilewski D. (red), Co się dzieje z polskim społeczeństwem? Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ireneuszowi Krzemińskiemu (s. 323-334), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Śpiewak R., (2015). Rural Area inhabitants in the Context of New Model of Rural Area Development. In: Zajda K., Michalska S. (eds.), Introduction, Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas, (pp. 15-30), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Zaproszenie do Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM) w celu stworzenia raportu odpowiadającego na pytanie: Z punktu widzenia naukowego, w jaki sposób najlepiej przygotować system żywnościowy UE by stał się bardziej zrównoważony  w aspekcie społeczno-ekonomicznym i środowiskowym?