O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr

Dominika Zwęglińska-Gałecka

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: dzweglinska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 06

Pokój 224 -C


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Suburbanizacja, gentryfikacja wsi, migracje wewnętrzne, rozwój lokalny


WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2022, obrona pracy doktorskiej pt. „Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Halamskiej).
 • Magister gospodarki przestrzennej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2022 - nadal: adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2017 - 2022: asystent w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2015 - 2017: ResPublic sp.z.o.o.: specjalista ds. planowania rozwoju lokalnego (analizy komercyjne)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2023-2024; „Burżuazyjnienie" rolników w Polsce - analiza modeli awansu społecznego rolników. Instytucja finansująca: NCN, Miniatura 7.
 • 2023-2024; Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu. Instytucja finansująca: MEIN, Doskonała Nauka II - Wsparcie monografii naukowych.
 • 2022-2023, Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne. Instytucja finansująca: NAWA Urgency Grant Programme (kierownik projektu: prof. M. Halamska).
 • 2022-2023, Przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim wraz z opracowaniem raportu (diagnozy). Instytucja finansująca: MCPS (kierownik projektu: dr hab. S. Kalinowski).
 • 2021-2023; Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości.Instytucja finansująca:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • 2020-2023; Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020
 • 2019; Media jako źródło wiedzy rolników. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2018-2021;"Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów na przykładzie alternatywnych sieci żywności" (finansowanie NCN).
 • 2017-2020; Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego.
 • 2014 - 2017; Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty; projekt finansowany przez NCN (nr 236539).

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2024). Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu. Warszawa: IRWiR PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D., Halamska M. (2024). Dać to, czego naprawdę potrzeba. Raport z badań. Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D., Halamska M. (2024). To Give What Is Really Needed. Research Report. Warszawa: IRWiR PAN.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2023). Okołometropolitalna wieś klasy średniej. W: M. Halamska, M. Kłodziński, M. Stanny (red.). Polska wieś 2044. Wizja rozwoju (s. 181-186). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Media jako źródło wiedzy rolniczej. Omówienie wyników badań terenowych [W:] Koziolek A., Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D. (red.), Media jako źródło wiedzy rolników. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa.
  • Halamska M., Zwęglińska-Gałecka D. (2019). Od wsi chłopskiej do robotniczej. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju wsi polskiej". Warszawa: IRWiR PAN, Scholar.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2018). Powiaty jako umiejscowione przestrzenie. W: M. Halamska „Studia nad strukturą wiejskiej Polski. Tom 3. Świadomościowe korelaty struktury społecznej". Warszawa: Scholar.

   

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Mróz A., Paczek B., Zwęglińska-Gałecka D. (2024). Programy rewitalizacji - uniwersalny czy unikatowy sposób rozwiązywania problemów? Krytyczna analiza programów rewitalizacji wybranych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 68, 195-219.
  • Szczygieł O., Zwęglińska-Gałecka D., Kalinowski S. (2024). Wymiary ubóstwa wiejskiego na przykładzie Mazowsza. Wieś i Rolnictwo, 202(2), 95-113.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2023). Farmers vs middle class. Social structure in peri-urban areas. Belgeo, 3, 1-20.
  • Halamska M., Zwęglińska-Gałecka D. (2023). „Nowa" wiejska klasa średnia: specyfika i zróżnicowanie, Studia Socjologiczne, 2, 31-59. DOI: 10.24425/sts.2023.146168.
  • Szczygieł O., Zwęglińska-Gałecka D. (2023). W obliczu wojny w Ukrainie - subiektywna perspektywa beneficjentów pomocy społecznej, Gospodarka Narodowa, 4, 72-84.
  • Zwęglińska-Gałecka D., Szczygieł O. (2023). Suburbanization of poverty? Analysis of attitudes of social assistance beneficiaries in rural areas of the Masovian Voivodeship. Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues, 63(4): 1-24, https://doi.org/10.31971/pps/169030.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2022). Gentrified countryside and non-gentrified countryside: Spatial dimension of the rural gentrification process. Eastern European Countryside, 28, 5-24.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Rural Gentrification in Central and Eastern Europe. Polish Sociological Review 4(216), s. 533-552.
  • Zarębski P.; Krupin V.; Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Renewable energy generation gaps in Poland: The role of Regional Innovation Systems and Knowledge Transfer. Energies, 14 (10), 2935 [s. 1-26]
  • Zarębski P.; Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Mapping the Food Festivals and Sustainable Capitals: Evidence from Poland. Sustainability nr 12 (24), s. 1-23.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii. Wieś i Rolnictwo nr 3 (188), s. 67-90.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Gentryfikacja wsi: Próba określenia przestrzennego zasięgu zjawiska. Studia Regionalne i Lokalne.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2019). Gentryfikacja i jej zasięg. Wieś i Rolnictwo nr 2 (183), s. 57 - 87.
  • Zwęglińska-Gałecka D., Hasik Z. (2018). Gentryfierzy w społeczności wiejskiej: opis wybranych elementów stylu życia. Case study gminy Prażmów. Inthercathedra nr 4.
  • Michalska S., Zwęglińska D. (2018). Miejsce wsi w rewolucji neo-konserwatywnej w Europie Środkowej i Wschodniej - omówienie i komentarz numeru specjalnego RECEO (4/2016). Eastern European Countryside nr 24
  • Zwęglińska D. (2017). Report on the XXVII European Society of Rural Sociology Congress. Wieś i Rolnictwo nr 3.
  • Zwęglińska D. (2017). Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy". Wieś i Rolnictwo nr 4.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń