O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr

Aleksandra Bilewicz

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: abilewicz@irwirpan.waw.pl


PROBLEMATYKA BADAWCZA

historia społeczna ruchów spółdzielczych, kooperatywy spożywcze, alternatywne sieci żywnościowe, kulturowe aspekty rolnictwa, repezantyzacja


WYKSZTAŁCENIE

2015: doktor nauk społecznych,Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

2010: magisterium, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

2009: magisterium, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

2009-2010: studia na Freie Universitaet Berlin w ramach programu Erasmus


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2018 - adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2015-2018: asystentka w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2021-2022: "Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi", Narodowe Centrum Nauki (NCN), Program MINIATURA
 • 2015-2018: asystentka naukowa i współredaktorka serii naukowej "Kooperatyzm" w projekcie "Tradycje polskiego kooperatyzmu" finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego w ISNS UW oraz ISS UW.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Błesznowski B., Bilewicz A. (2020) (red.) "Socjologia stosowana. Tradycje naukowe polskiego kooperatyzmu XX wieku", Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Nowicka-Rusek, E., Bilewicz, A. (2012, red.) Pamięć utraconych ojczyzn, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Bilewicz, A. (2017). Embeddedness without Structure? An Attempt of a Polanyian Analysis of the Polish Consumer Cooperative Movement. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper Series, Working Paper 158, Halle: Max Planck Gesellschaft.
  • Bilewicz, A. Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja. Tom 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017 (monografia autorska).
  • Bilewicz, A. (red.) Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja. Tom2. Wybór źródeł, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Bilewicz A., Śpiewak R. (2024). A repeasantisation in Poland? New farmers, the peasant mode of production and their situations in the local communities. The Journal of Peasant Studies. Published online 09 Feb 2024

 • Bilewicz M., Bilewicz A. (2023). De-assimilation Without Assimilation? The Continuities in the Polish Secular Model of Jewishness. Contemporary Jewry 43 (6): 1-8.

 •  

  • Bilewicz A. (2023) Złoty środek, którym zazwyczaj chodzi życie. O potrzebie obecności agraryzmu w Polsce. Praktyka Teoretyczna 2 (48): 101-137.

   

  • Bilewicz A., Mamonova N., Burdyka K. (2021) "Paradoxical" Dissatisfaction among Post-Socialist Farmers with the EU's Common Agricultural Policy: A Study of Farmers' Subjectivities in Rural Poland, East European Politics and Societies, online first

  • Bilewicz A., Bukraba-Rylska I. (2021) Deagrarianization in the making: the decline of family farming in central Poland, its roots and social consequences, Journal of Rural Studies 88: 368-376.

  • Bilewicz M, Bilewicz, A. (2021) Cleansing and separating: From modern agriculture and genocide to post-separation era. Behavioral and Brain Sciences 44, e2.
  • Bilewicz A.(2020) Beyond the modernisation paradigm: elements of a food sovereignty discourse in farmer protest movements and alternative food networks in Poland Sociologia Ruralis 60 (4): 754-772.

  • Bilewicz, A. (2019). Spółdzielczość spożywców na wsi: zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej. Wieś i rolnictwo 4 (185),: 45-66.
  • Goszczyński W., Śpiewak R., Bilewicz A., Wróblewski M. (2019). Between Imitation and Embeddedness: Three Types of Polish Alternative Food Networks Sustainability 11(24): 7059
  • Bilewicz, A., Śpiewak, R. (2019). Beyond the "Northern" and "Southern" divide. Food and Space in Polish Consumer Cooperatives. East European Politics & Societies and Cultures 33 (3): 579-602.
   Bilewicz, A. (2018). A path to a Countermovement? Forms of Integration in Polish Consumer Cooperatives. Theoretical Practice/Praktyka Teoretyczna nr 1 (27): 134-167.
  • Bilewicz, A., Śpiewak, R. (2015). Enclaves of activism and taste. Polish consumer cooperatives as alternative food networks. Socio.hu Social Science Review, Special Issue on the Social meaning of food" 147-166.
  • Bilewicz, A., Potkańska, D. (2013). Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego, Trzeci Sektor 3: 25-44.
  • Bilewicz, M. i Bilewicz, A. (2012). Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. Culture and Psychology 18: 331-344.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Bilewicz A. (2023) The free creators of life. The cooperativism of Edward Abramowski, w: Błesznowski B. i Rudnicki C. (red.)  "Metaphysics of Cooperation. Edward Abramowski’s Social Philosophy. With a Selection of His Writings", Leiden: Brill.
  • Bilewicz, A. (2020). The forgotten role of the consumer cooperative movement in the process of regaining Poland's independence, w: G. Chimiak i B. Cierlik (red.), Polish and Irish Struggles for Self-Determination. Living Near Dragons. Newcarstle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 69-90. 
  • Bilewicz, A. (2020). Między enklawą stylu życia a zmianą społeczną. Kooperatywy spożywcze w polskich miastach, w: A. Gójska , B. Lewenstein, E. Zielińska (red.) Aktywizmy miejskie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, ss. 117-143.
  • Bilewicz, A. (2015). Odnowa etosu inteligenckiego? O inteligenckim charakterze niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznych, w: Chimiak G., Iwińska K. (red.), Krajobraz społecznościowy. Polska 2014, Warszawa: Collegium Civitas, ss. 47-75.
  • Bilewicz, A. (2014). Między filantropią a elitaryzmem. Dylematy polskiej gospodarki społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych i kooperatyw spożywczych, w: Galor Z., Miński R., Sałustowicz P. (red.), Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Bielefeld: Societas Pars Mundi, ss. 215-241.

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

 

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2016: I nagroda w konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, Krajowa Rada Spółdzielcza.