O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr

Elwira Wilczyńska

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: ewilczynska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 66


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Historia mentalności ludności wiejskiej, tradycyjna kultura ludowa, możliwościami wykorzystania tekstów folkloru w badaniach historycznych, sytuacja kobiet wiejskich w świetle pamiętników mieszkanek wsi.


WYKSZTAŁCENIE

2018 - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, tytuł rozprawy doktorskiej: Niemcy w polskiej kulturze chłopskiej XIX i początku XX wieku w świetle materiałów etnograficzno-historycznych, promotor: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2011 - licencjat etnologii, tytuł pracy licencjackiej: Tabu antropofagii w polskiej kulturze ludowej, promotor: dr Aleksandra Rzepkowska, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2010 - magister filologii polskiej, tytuł pracy magisterskiej: Wizerunek wilkołaka w polskiej kulturze ludowej i współczesnym kinie popularnym (studium porównawcze), promotor: dr hab. Maria Jakitowicz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1 stycznia 2022 - obecnie: Adiunkt; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Socjologii Wsi

4 stycznia 2021 - 31.12.2021: Asystent; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Socjologii Wsi

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2015-2018

„Słownik polskiej bajki ludowej", Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, źródło finansowania: program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" (Moduł „Tradycja" 1b), nr projektu: 1bH 15 0184 83; stanowisko: wykonawca.

https://bajka.umk.pl/

 

2012-2013

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności", Instytut Badań Literackich PAN, źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr projektu: N R17 0005 06/2009; stanowisko: wykonawca.

https://sensualnosc.bn.org.pl/pl/zespol/login/?next=/pl/


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Wilczyńska E., 2019: Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR: Warszawa.
  • R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska (red.), 2016: Folklor - tradycja i współczesność, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Wilczyńska E., 2017: Możliwości wykorzystania tekstów folkloru w dociekaniach historycznych. Uwagi badacza kultury wsi polskiej XIX i początku XX wieku. Rocznik Antropologii Historii, 10, s. 107-130.
  • Wilczyńska E., 2017: Dzieciństwo i dziecko w narracjach pamiętnikarek chłopskich. Litteraria Copernicana, 3(23), s. 37-51.
  • Wilczyńska E., 2014: Magiczne właściwości wody żywej w funkcji napoju. Literatura Ludowa, 1/ 2014, s.3-10.
  • Wilczyńska E., 2013: Symbolika pszczół i mrówek w polskiej kulturze ludowej. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, 4, s. 17-25.
  • Wilczyńska E., 2012: Kanibalizm w polskiej literaturze ludowej. Literatura Ludowa, 3/2012, s. 33-46.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Wilczyńska E., 2018: Same o sobie. Specyfika narracji pamiętnikarek chłopskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: R. Sioma (red.), Kobiece dwudziestolecie 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.
  • Wilczyńska E., 2016: Niemcy w kulturze wsi polskiej XIX i początku XX wieku w świetle pamiętników chłopskich. W: H. Czachowski, V. Wróblewska (red.), Kultura wsi w egodokumentach, Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń.
  • Wilczyńska E., 2016: Odmienność religijna Niemców w świetle źródeł folklorystycznych. W: R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska (red.), Folklor - tradycja i współczesność, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.
  • Wilczyńska E., 2015: Folklor studencki - charakterystyka zjawiska. W: V. Wróblewska (red.), Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.
  • Wilczyńska E., 2014: Przemiany wilkołaka w folklorze polskim. W: D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska (red.), Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, wyd. grupakulturalna.pl: Katowice.
  • Wilczyńska E., 2013: Słowiańska koncepcja grzechu jako działania skrajnie negatywnego w świetle polskiego folkloru słownego. W: M. Sidor (red.), Przestrzeń kulturowa Słowian, Wydawnictwo KUL: Lublin.
  • Wilczyńska E., 2013: Telewizyjne seriale animowane dla dzieci - próba rekonstrukcji prezentowanej wizji świata przed i po 1989 roku, w: D. Czarnecka, J. Książek (red.), Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Idee, zjawiska, dyskurs po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń.
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2018

I miejsce w X edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe i popularno-naukowe za monografię Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku.