img

dr

Jakub Jasiński

Zakład Integracji Europejskiej

Adiunkt
Adres email: kuba.jasinski@gazeta.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 02

Pokój 224 -A


PROBLEMATYKA BADAWCZA

ekonomista, pracownik Zakładu Integracji Europejskiej IRWiR PAN (doktorat), absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (magisterium). Studiował także Nauki Polityczne w Bolonii. Zajmuje się zagadnieniami ekonomii instytucjonalnej, w tym uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego, wykorzystywaniem endogenicznych zasobów wsi, realizacją polityki jakości żywności (oznaczenia geograficzne, rolnictwo ekologiczne, systemy jakości żywności), funkcjonowaniem samorządów lokalnych oraz badaniami jakości rządzenia. Współpracuje z FAO (w ramach projektów rozwojowych) oraz z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.


WYKSZTAŁCENIE

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Praca doktorska: Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a efektywność wykorzystania endogenicznych potencjałów wsi

 

Agencja Rozwoju Gospodarczego

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych, Specjalizacja: Ekonomia Międzynarodowa

 

Uniwersytet w Bolonii (Stypendium)

Instytut  Nauk Politycznych, Wydział Ekonomii


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2016 - 2018        Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Europe and Central Asia

2015 - obecnie    Centrum Badań i Analiz/Centrum Monitoringu Legislacji - Pracodawcy RP

2014 - obecnie    Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

2011 - 2015          Kancelaria Prezydenta RP

2008 - 2011         Ambasada RP w Rzymie (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

2004 - 2005        Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

2003 - 2008        Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2001 - 2003        Redakcja dziennika „Rzeczpospolita"


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2019

 1. Geographical food labelling can ensure quality, promote rural development. FAO Regional Office for Europe and Central Asia. Participation in the project as an international expert and coordinator.

2018

 1. Bariery związane z produkcją żywności ekologicznej w województwie podlaskim". Projekt finansowany ze środków KSOW Podlasie.

2017

 1. „System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym - określenie barier rozwoju rynku". Projekt finansowany ze środków MRiRW.
 2. "Inclusive and efficient agricultural and food systems in REU region through development of sustainable Geographical Indications": Technical consultation on Geographical Indications Schemes in the REU Region. REU studies on the state of the art with Geographical Indications (GI) and the GI-linked policies in Albania, Armenia, Croatia, Georgia, Hungary, Kyrgyzstan, Moldova, Poland and Russia were presented and discussed by the experts in Budapest: http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1052822/

2016

 1. Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych - analiza wybranych przypadków. Decyzja Ministra RiRW z dnia 20.05.2016 r. nr pisma HORre-msz-078-9/16 (225).
 2. Międzynarodowy projekt rozwojowo-badawczy FAO REU pt. „State of the art in legal, institutional framework and GI products - potentialities, challenges and gaps, recommendation in REU Region (Europe and Central Asia)"

2013

 1. Projekt badawczy pt. „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków", realizowany na zlecenie MRiRW, z zakresu wpływu rolnictwa ekologicznego na rozwój lokalny. Raport


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Jasiński K., 2019, Ewolucja systemu doradztwa i wsparcia badawczego rolnictwa. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 1125-1159.
  • „Rzeczpospolita produktów regionalnych", praca zbiorowa pod redakcją K.Vinaver i J.Jasińskiego, Zielone Płuca Polski, Białystok - Paryż 2004.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • „Kryzys w Polsce - Raport generalny", praca zbiorowa pod redakcją Dobromira Ciasia, MilwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2009.
  • Cykl artykułów w Rzeczniku Patentowym poświęconych reformie polityki jakości w UE oraz dostosowaniu systemu ochrony oznaczeń geograficznych do wymogów WTO, Warszawa 2006-2007.
  • „O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia", praca zbiorowa pod redakcją M.Gąsiorowskiego, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
  • Dziesiątki artykułów w latach 2002-2007 w prasie branżowej, m.in. w:

  "Bezpieczeństwo i higiena żywności"
  "Przemysł spożywczy"
  Biuletyny MRiRW, ARR, GIJHAR-S
  "Polish food".

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
 • 2019

   

  2018

  • Geographical indication schemes in Croatia, Hungary and Poland. Synthesis report. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Budapest, 2018. Raport

  • An overview of legal and institutional frameworks and opportunities, challenges and recommendations for geographical indication products in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova and the Russian Federation. Synthesis Report. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Budapest, 2018. Raport

   

  2017

  • "State of the art in legal, institutional framework and GI products - potentialities, challenges and gaps, recommendation in Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Russia. Synthesis Report", Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Europe and Central Asia, Budapeszt - Rzym 2017. Raport
  • "System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym - określenie barier rozwoju rynku", Warszawa 2017. Raport
  • "Country experiences of work to introduce GI scheme (quality policy) in Croatia, Hungary and Poland. Synthesis Report.", Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Europe and Central Asia, Budapeszt - Rzym 2017. Raport
  • „System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym - określenie barier rozwoju rynku" http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Raport_IRWiR_2017_final.pdf

  2016

  2013

  • Raport pt. „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków". RaportNAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2004 - II miejsce w ogólnopolskim konkursie im. prof. Witolda Kuli na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych