img

dr hab.

Adam Czarnecki

Zakład Ekonomii Wsi

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Profesor Instytutu
Adres email: adam.czarnecki@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

Pokój 204


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Ekonomia przestrzenna, polityka lokalna, geografia człowieka, rozwój wsi, relacje miasto-wieś, ekonomia behawioralna, gospodarka lokalna, wielofunkcyjny rozwój wsi, wielofunkcyjność rolnictwa, drugie domy, małe miasta


WYKSZTAŁCENIE

21.06.2018

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; rozprawa habilitacyjna pt. Going local? Linking and integrating second-home owners with the community's economy: A comparative study between Finnish and Polish second-home owners

 

10.12 2007

doktor nauk ekonomicznych; obrona pracy doktorskiej: Urbanizacja a wielofunkcyjność obszarów wiejskich, promotor: prof. dr hab. Krystian Heffner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

 

5.10.2000

magister nauk geograficznych (specjalność: geografia regionalna społeczno ekonomiczna), obrona pracy magisterskiej: Rozwój wielofunkcyjny na obszarach wiejskich strefy aglomeracji łódzkiej w latach 1989-1999, promotor: prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Łódzki, Łódź

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1 czerwca 2020 - obecnie

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Ekonomii Wsi, Warszawa

 

2018-2020

Profesor nadzwyczajny; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Ekonomii Wsi, Warszawa

 

2015-2018

Adiunkt; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Ekonomii Wsi, Warszawa

 

2012-2014

Post-doctoral Researcher; Karelian Institute, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia

 

2007-2012

Adiunkt; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Ekonomii Wsi, Warszawa

 

2001-2007

Asystent; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Ekonomii Wsi (wcześniej: Zakład Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Obszarów Wiejskich), Warszawa

 

 

MOBILNOŚĆ AKADEMICKA

 

Średniookresowa

 

2019-2020

Visiting Scholar; Centre for Regional Development, School of Agriculture and Environment, University of Western Australia, Crawley, Australia (stypendium w ramach Programu im. Bekkera, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA))

 

2015-2017

Visiting Researcher; Karelian Institute, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia

 

 

Krótkookresowa

 

2018

Visiting Scholar; University of Helsinki, Ruralia Institute (Mikkeli Unit), Mikkeli, Finlandia (stypendium Ruralia Institute, University of Helsinki)

 

Visiting Researcher; Leibniz Institute for Regional Geography (IfL), Lipsk, Niemcy (zaproszenie IfL)

 

Visiting Researcher; Wydział Geografii i Historii Ekonomicznej, Umeå University, Umeå, Szwecja (umowa dwustronna między Polską Akademią Nauk i Królewską Szwedzką Akademią Nauk)

 

Visiting Researcher; Instytut Zanieczyszczeń Atmosfery (IIA), Rada Badań Naukowych (CNR), Rende, Włochy (stypendium Accademia Nazionale dei Lincei)

 

2017

Visiting Researcher; Wydział Geografii i Środowiska, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Izrael, (umowa dwustronna między Polską Akademią Nauk i Izraelską Akademią)

 

2016

Visiting Researcher; Czarnogórska Szkoła Turystyki (MTS), University Mediterranean, Podgorica, Czarnogóra, (umowa dwustronna między Polską Akademią Nauk i Czarnogórską Akademią Nauk)

 

Visiting Researcher; Wydział Ekonomii, University "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Pescara, Włochy (stypendium Accademia Nazionale dei Lincei)

 

2011

Visiting Researcher; Wydział Badań Społeczno-Gospodarczych, Universitá di Cagliari, Cagliari, Włochy (stypendium Accademia Nazionale dei Lincei)

 

2010

Visiting Researcher; Wydział Ekonomii i Metod Ilościowych, Universitá degli Studi di Catania, Włochy (stypendium Accademia Nazionale dei Lincei)

 

2009

Visiting Researcher; Wydział Ekonomii i Statystyki, Universitá della Calabria, Arcavacata di Rende, Włochy (stypendium Accademia Nazionale dei Lincei)

 

2005

Visiting Researcher; Transdanubian Research Institute, Centre for Regional Studies (CRS), Węgierska Akademia Nauk (HAS), Pécs, Węgry (umowa dwustronna między Polską Akademią Nauk i Węgierską Akademią Nauk)

 

 

DOŚWIADCZENIA DYDAKTYCZNE

2009-2012

Wykładowca kontraktowy w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (wydział zamiejscowy w Skarżysko-Kamiennej) (zarządzanie jakością, zarządzanie procesami biznesowymi)

 

2008-2009

Wykładowca kontraktowy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (ośrodki zamiejscowe w Bełchatowie, Kaliszu, Koninie i Sieradzu) (demografia, zarządzanie projektami, ekonomika i analiza przedsiębiorstw)

 

 

INNE AKTYWNOŚCI

2020-obecnie

Monitor projektów UE w ramach programu H2020 (LIVERUR)

 

2016-obecnie

Sekretarz redakcji kwartalnika „Wieś i Rolnictwo" w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

Projekty badawcze i aplikacyjne

 

2020-2023

Improving farmers' wellbeing through social innovation, FARMWELL, Program Unii Europejskiej, H2020 (nr 101000797), stanowisko: Koordynator zespołu krajowego/wykonawca

 

2019-2022

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów, Narodowe Centrum Nauki (NCN), Program OPUS, stanowisko: Wykonawca

 

2019-2021

The rural change and vulnerability in the developed and developing countries: The case of Poland and Mongolia, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Geografii i Geoekologii MAN, projekt wymiany osobowej między Polską Akademią Nauk i Mongolską Akademią Nauk, stanowisko: Koordynator zespołu krajowego

 

2019-2020

In a pursuit of sustainable countryside: Second-home tourism as a legitimacy tool for the concept of multifunctional agriculture; Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Program im. Bekkera, Centre for Regional Development, University of Western Australia, Crawley, stanowisko: Główny wykonawca

 

2019-2020

Migranci sezonowi na wsi i ich rola w lokalnej gospodarce: Efektywne i inkluzywne modele lokalnej konsumpcji; Narodowe Centrum Nauki, Program „Miniatura", Ruralia Institute (Mikkeli Unit), University of Helsinki, stanowisko: Główny wykonawca

 

2018

Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi; Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowisko: Główny wykonawca

 

2016-2018

Ciągłość i zmiana - 100 lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego; DIALOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Statystyczny, stanowisko: Wykonawca

 

2016-2018

National Rural Review for Poland, OECD, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, stanowisko: Lokalny ekspert

 

2016-2017

Rewitalizacja społeczna, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, stanowisko: Wykonawca

 

2015-2017

Second homes as a potential for the Local Economic Development (LED), Fińska Fundacja Rozwoju Gmin (Kunnallisalan kehittämissäätiö, KAKS), Finlandia, stanowisko: Główny wykonawca

 

2012-2015

Homes beyond homes: Multiple dwelling and everyday living in leisure spaces (HOBO); Academy of Finland, Finlandia (nr 255424), stanowisko: Wykonawca

 

2012-2014

Second Homes: Chance or threat for rural economy?, Karelian Institute, University of Eastern Finland, Finlandia, stanowisko: Główny wykonawca

 

2010

Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych obszarów wiejskich w regionie Dolnego Śląska, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu; projekt Analizy, badania i prognozy na rzecz strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego [POKL.08.01.04-02-003/08], stanowisko: Wykonawca

 

2008-2011

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski, Projekt rozwojowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (N R11 012 04), stanowisko: Wykonawca

 

2008-2011

Znaczenie „drugich domów" w rozwoju obszarów wiejskich (N 1141 229 35), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowisko: Wykonawca

 

2005-2007

Urbanizacja a wielofunkcyjność obszarów wiejskich (1 H02C 090 29), grant promotorski, stanowisko: Główny wykonawca

 

2002

Sfera ubóstwa na wsi a bariery przestrzenne w układach lokalnych, grant Lubelskiej Inicjatywy Rozwoju Wsi i Brytyjskiego Funduszu Know-How, stanowisko: Wykonawca

 

2001-2004

Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich (MARKETOWNS - QLRT-2000-01923), Projekt badawczy Unii Europejskiej (5 Program Ramowy Unii Europejskiej), stanowisko: Wykonawca

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • Monografie i prace pod redakcją

   

  • Czarnecki A., 2018: Going Local? Linking and Integrating Second-Home Owners with the Community's Economy: A Comparative Study between Finnish and Polish Second-Home Owners. Peter Lang Publishing: Frankfurt nad Menem.
  • Kujala S., Hakala O., Törmä H., Rantanen M., Czarnecki A., & Hyyryläinen T., 2018, Etelä-savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset  nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa. Report, 187. University of Helsinki Press: Mikkeli.
  • Stanny M., Czarnecki A., 2011: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski: Próba analizy empirycznej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Heffner K., Czarnecki A., (Red.), 2011: Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa, (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2009: Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).

   

   

  Rozdziały w monografiach

   

  • Czarnecki A., 2019: Urbanizacja kraju i jej etapy. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana: Sto lat rozwoju polskiej wsi, t.1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
  • Czarnecki A., 2018: Uncertain benefits: How second home tourism impacts community economy. W: C.M. Hall, D.K. Müller (red.), The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities. Routledge Handbooks. Routledge: Abingdon.
  • Czarnecki A., Kłodziński M., Stanny M., 2015: Wielofunkcyjność przestrzeni wiejskiej. Typologia gmin wg form użytkowania ziemi. W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Książka dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
  • Czarnecki A., 2015: The changing role of small towns as sales and supply markets for rural hinterland. W: K. Zajda, S. Michalska (red.), Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.
  • Heffner K., Czarnecki A., 2015: Linking locally: Second home owners and economic development of the rural community. W: P. Dannenberg, E. Kulke (red.), Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunctional Approaches. Ashgate: London (seria: The Dynamics of Economic Spaces).
  • Czarnecki A., 2013: Atrakcyjność rynków pracy małych miast (dla ludności miejscowej i dojeżdżających). W: K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityk rozwoju lokalnego - wdrażanie i efekty w małych miastach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Katowice (seria: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 144).
  • Czarnecki A., 2012: Znaczenie małych miast w strukturze powiązań ekonomicznych wiejskich przedsiębiorstw regionu Zielonych Płuc Polski. W: K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Katowice (seria: Zeszyty Naukowe - Studia Ekonomiczne, 92).
  • Czarnecki A., 2012: Współczesne tendencje urbanizacyjne na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. W: A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce: Aspekty przestrzenne i regionalne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa, (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2012: Rural entrepreneurship in the region of Green Lungs of Poland. W: D. Cvijanović, S. Ivancević, J. Subić, M. Jelocnik, V. Potrebić, P. Vuković (red.), Rural Development Policies from the EU Enlargement Perspective: Thematic proceedings. Institute of Agricultural Economics: Belgrade.
  • Czarnecki A., 2012: Drugie domy a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W: P. Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna: Białystok.
  • Czarnecki A., Heffner K., 2011: Wpływ zjawiska „drugich domów" na rozwój obszarów wiejskich. W: K. Heffner, A. Czarnecki (red.), Znaczenie „drugich domów" w rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., Heffner K., 2011: Zjawisko „drugich domów" w ujęciu teoretycznym W: K. Heffner, A. Czarnecki (red.), Znaczenie „drugich domów" w rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2011: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. W: A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2011: „Drugie domy" jako element współczesnej przestrzeni wiejskiej Zielonych Płuc Polski. W: A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2011: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców. W: A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2011: O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego. W: M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań demograficznych. EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
  • Czarnecki A., Bołtromiuk A., 2011: Charakterystyka badanych gmin objętych siecią Natura 2000. W: A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2011: Czynniki determinujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. W: B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu. Uniwersytet Szczeciński: Szczecin.
  • Czarnecki A., 2010: Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce. W: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce: Problemy i perspektywy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., Stanny M., 2010: The level and determinants of sustainable rural development in the region of Green Lungs of Poland. W: A. Fieldsend (red.), Linking Competitiveness with Equity and Sustainability: New Ideas for the Socio-Economic Development of Rural Areas. University of Debrecen, European Rural Development Network: Debrecen (seria: Rural Areas and Development, 6).
  • Czarnecki, A., 2009, The role of small and medium-sized towns (SMESTO). Review of the 1.4.1 ESPON Report. W: G. Gorzelak, A. Olechnicka (red.), Poland from the Perspective of the ESPON Research - Evaluations, Conclusions, Recommendations. EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
  • Czarnecki A., 2008: Urbanizacja wsi w obrębie obszarów metropolitalnych Polski. W: M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2007: Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej (na przykładzie dojazdów do pracy). W: K. Heffner, T. Marszał (red.) Małe miasta w obszarach metropolitalnych. KPZK PAN: Warszawa. (Biuletyn KPZK PAN, 232).
  • Czarnecki A., 2007: Urbanizacja wsi w obrębie aglomeracji miejskich w Polsce. W: M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2005: Funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W: M. Dutkowski (red.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Szczeciński. OFICYNA IN PLUS: Szczecin.
  • Czarnecki A., 2005: Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. W: K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach: Katowice.
  • Heffner K., Czarnecki A., 2005: Małe i średnie miasta w lokalnych i regionalnych strategiach rozwoju. W: K. Heffner, T. Marszał (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. KPZK PAN: Warszawa. (Biuletyn KPZK PAN, 220).
  • Czarnecki A., 2005: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne-przegląd definicji i pojęć pokrewnych. W: A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).
  • Czarnecki A., 2005: Przeobrażenia działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2003. W: M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa (seria: Problemy rozwoju wsi i rolnictwa).

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Artykuły w czasopismach recenzowanych

   

  • Adam Czarnecki, Aneta Dacko & Mariusz Dacko (2021): Changes in mobility patterns and the switching roles of second homes as a result of the first wave of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2021.2006201
  • Czarnecki A., 2021, Drugie domy w gospodarce regionu, Studia Śląskie, tom 88-89, s. 221-238.
  • Czarnecki A., Sireni M., Dacko M., 2021: Second-home owners as consumers of local food. International Journal of Consumer Studies, 2(45), s. 175-187.
  • Sarman I., Czarnecki A., 2020: Swiss second-home owners and their intentions to reverse the housing pattern. Moravian Geographical Reports, 28(3), 208-222.
  • Milczarek-Andrzejewska, D., Wilkin, J., Marks-Bielska, R., Czarnecki, A., Bartczak, A., 2020: Agricultural land-use conflicts: An economic perspective. Gospodarka Narodowa, 304(4), 5-31.
  • Milczarek-Andrzejewska, D., Zawalińska, K., Czarnecki, A., 2018: Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland. Land-Use Policy, 73, 423-433.
  • Czarnecki A., 2018: Wzorce konsumpcji właścicieli drugich domów i ich znaczenie dla wielofunkcyjności wsi. Wieś i Rolnictwo, 2, 209-230.
  • Czarnecki A., Sireni M., 2017: Vapaa-ajan asumisen taloudellinen merkitys maaseutukuntien pysyville asukkaille. Maaseudun Uusi Aika, 1, 5-18.
  • Czarnecki A., Sireni M. 2016: Tuovatko vapaa-ajan asukkaat rahaa kuntaan? Tutkimus kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja, 3, 37-56.
  • Czarnecki A., Frenkel I., 2015: Counting the 'invisible': Second homes in Polish statistical data collections. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 7(1), 15-31.
  • Czarnecki, A. 2015: O spójności w planowaniu strategicznym dla rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 17(6), 44-49.
  • Czarnecki A., 2014: Economically detached? Second home owners and the local community in Poland. Tourism Review International, 18(3), 153-166.
  • Czarnecki A., 2010: Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski. Wieś i Rolnictwo, 1, 187-201.
  • Kłodziński M., Czarnecki A., 2010: Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 64-78.
  • Czarnecki A., 2008: Urbanizacja a wielofunkcyjność obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2.
  • Czarnecki A., Heffner K., 2008: „Drugie domy" a rozwój obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 4, 29-46.
  • Czarnecki A., 2006: Regionalne zróżnicowanie rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich Polski. Wieś Jutra, 6(95), 30-31.
  • Czarnecki A., 2006: Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 8(4), 78-82.
  • Czarnecki A., 2005: Przemiany funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 7(4), 63-69.
  • Pięcek B., Czarnecki A., 2005: Przestrzenne bariery dostępu do usług medycznych i opieki społecznej na obszarach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego). Wieś i Rolnictwo, 3, 162-179.
  • Czarnecki A., 2004: Funkcje pozarolnicze w obrębie stref podmiejskich Lubelszczyzny. Roczniki Naukowe SERiA, 6(4), 32-40.
  • Czarnecki A., Heffner K., 2003: Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej. Wieś i Rolnictwo, 1, 86-99.
  • Czarnecki A., 2001: Uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego na obszarach wiejskich aglomeracji łódzkiej. Wieś i Rolnictwo, 4.

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Czarnecki A., Gelo-Kluczyńska M., Kalinowski S., Zwęglińska-Gałecka D., Komorowski Ł. 2018: Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi - fińskie doświadczenia i dobre praktyki: Katalog dobrych praktyk. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN: Warszawa.
  • Czarnecki A., 2014: Second homes as a chance for rural economy: examples from Finland and Poland. W: T. Thomassen, M. Villa (red.), Book of Abstracts: Nordic Ruralities - Thriving and Declining Communities. 3rd Nordic Conference for Rural Research, 8th-11th September 2014, Trondheim. Centre for Rural Research: Trondheim, 21-22.
  • Czarnecki A., 2014: Second homes as an income and employment opportunity for rural households: a comparative study between Poland and Finland. W: D.K. Müller, R. Marjavaara (red.), Book of Abstracts: IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change Conference - New Perspectives on Second Homes. 9th-11th June 2014, Skeviks gård, Sztokholm, 10.
  • Czarnecki A., 2013: Second homes in rural areas of Poland from the local people's perspective. W: M. Lehtimäki, M. Lähdesmäki, A. Matilainen, L. Sudakova, R. Evans (red.), Book of Abstracts: Communities as a Part of Sustainable Tourism - Success Factor or Inevitable Burden? 10th-11th September 2013, Kotka, 18-19.
  • Heffner K., Czarnecki A., 2013: Significance of second homes in the development of rural areas. W: P. Dannenberg, E. Kulke, B. Pritchard (red.), Dynamics in Food and Agriculture-Based Supply Chains - Abstracts of the IGU Mini-Conference in Berlin. Arbeitsberichte Geographisches Institut Humboldt-Universität zu Berlin: Berlin, Heft 178, 55.
  • Czarnecki A., 2012: Location factors influencing spatial distribution of second homes in rural areas of Poland. W: M. Ednarsson, F. Hoppstadius, L. Lundmark, R. Marjavaara, D.K. Müller, K. Pitkänen, U. Åkerlund (red.), Developing Tourism - Sustaining Regions: Book of Abstracts. 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå, 7th-10th November 2012. Department of Geography and Economic History, Umeå University: Umeå, 43.

   

  Referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach

   

  2019

  • In a pursuit of sustainable countryside: Second-home tourism as a legitimacy tool for the concept of multifunctional agriculture, Seminarium w Centre for Regional Development, UWA School of Agriculture and Environment, University of Western Australia, Crawley, Australia
  • Wieś wielofunkcyjna - ponadczasowa koncepcja rozwoju czy remedium na czas kryzysu?, Konferencja z okazji jubileuszu profesora Marka Kłodzińskiego „Wielofunkcyjność wsi - jak ją dziś rozumiemy?", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
  • Direct sales of food products to seasonal consumers in rural locale: Factors and preconditions, (współautorka: M. Sireni), 168 Seminarium EAAE "Behavioural Perspectives in Agricultural Economics and Management", Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja
  • Konflikty wokół ziemi rolnej a wspólna polityka rolna, (współautorki: D. Milczarek-Andrzejewska, K. Zawalińska), Seminarium w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska

   

  2018

  • Nostalgia tourism: Historical memory in building (resilient) local economies, Seminarium w Leibniz Institute for Regional Geography (IfL), Lipsk, Niemcy
  • Successful second-home tourism: Efficient and inclusive community governance models, Seminarium w Ruralia Institute (Mikkeli Unit), University of Helsinki, Mikkeli, Finlandia
  • The most urgent OECD report recommendations to overcome development barriers and to improve life quality at Polish rural areas, (współautorzy: M. Stanny, A. Rosner, Ł. Komorowski), OECD, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, Polska
  • Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: The case of Poland, (współautorki: D. Milczarek-Andrzejewska, K. Zawalińska), Polsko-Chińska Konferencja Naukowa "Sustainable Agriculture and Rural Development", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska

   

  2017

  • Urbanizacja wsi, Panel II „Innowacje w rozwoju wsi", XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, MUNICIPIUM S.A., Katowice, Polska
  • Integrating push-pull factors and destination management in a latent variable model for second-home owners' intention to move, (współautor: I. Sarman), 6th Konferencja International Association for Tourism Economics (IATE), International Association for Tourism Economics, University of Bologna, Rimini, Włochy
  • Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: The case of Poland, (współautorki: D. Milczarek-Andrzejewska, K. Zawalińska), XV Kongres EAAE "Towards Sustainable Agri-food Systems: Balancing between Markets and Society", Parma, Włochy
  • Rural development in Poland: Research undertaken at IRWiR PAN, seminarium Wydziału Geografii i Środowiska, University Bar-Ilan, Ramat Gan, Izrael
  • From seasonal to permanent migration: Second-home owners and their propensity for future relocation, 9th International Conference on Population Geographies, University of Washington, Seattle, USA
  • Drugie domy i ich rola w łagodzeniu depopulacji wsi, 30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów", Uniwersytet Łódzki, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polska Akademia Nauk, Spała, Polska

   

  2016

  • Second-home owners' spending patterns in rural locations: Some evidence from Finland and Poland, Seminarium w Czarnogórskiej Szkole Turystyki (MTS), University Mediterranean, Podgorica, Czarnogóra
  • Second-home tourism: economic relationships between second-home owners and the local people. A comparative study between Finland and Poland, Seminarium na  Wydziale Ekonomii, University "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Pescara, Włochy
  • Second-home owners' spending patterns in rural locations: Some evidence from Finland and Poland, (współautorka: M. Sireni), 5th International Conference "Competitiveness of agro-food and environmental economy" (CAFEE 2016), Bucharest University of Economic Studies, Bukareszt, Rumunia

   

  2015

  • The lack-of-data dilemma: How to approach second housing in Poland in the context of incomplete official statistics?, (współautorzy: I. Frenkel, M. Drygas), 8th International Conference on Population Geographies "The spatial dimensions of population", The University of Queensland, Brisbane, Australia
  • Interpreting spatio-temporal patterns of cervical cancer and breast cancer mortality in Poland, (współautorzy: M. Stanny, P. Zarębski, J. Didkowska, U. Wojciechowska & J. Skokowski) poster, 8th International Conference on Population Geographies "The spatial dimensions of population", University of Queensland, Brisbane, Australia
  • Zjawisko drugich domów a możliwości rozwoju lokalnej gospodarki, XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) "Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich", Politechnika Koszalińska, Kołobrzeg, Polska
  • Drugie domy jako forma turystyki wiejskiej: możliwości zatrudnienia i poprawy dochodów ludności wiejskiej. Wnioski z doświadczeń Polski i Finlandii, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich", Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Korytnica, Polska
  • Second-home tourism: economic relationships between second-home owners and the local people: A comparative study between Finland and Poland, Polsko-Chińska Konferencja "Agricultural policies and rural development: China and Poland", Instytut Rozwoju Wsi, Chińska Akademia Nauk Społecznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Pekin, Chiny
  • Wielofunkcyjność przestrzeni wiejskiej. Typologia gmin według form użytkowania ziemi, (współautor: M. Kłodziński, M. Stanny), XXXI Seminarium Geografii Wsi "Obszary wiejskie - Pierwsza dekada w Unii Europejskiej i nowa perspektywa", Politechnika Opolska, Opole, Polska
  • Turystyka drugich domów a możliwości rozwoju lokalnej gospodarki. Doświadczenia Polski i Finlandii, Seminarium w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska

   

  2014

  • Second-home tourism in Finland: Benefits and advantages for rural economy, Seminarium w Karelian Institute, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia
  • Second homes as a chance for rural economy: Examples from Finland and Poland, 3rd Nordic Conference for Rural Research "Nordic ruralities", Trondheim, Norwegia
  • Second-home tourism: Entrepreneurial initiatives undertaken by local people, 17th Uddevalla Symposium 2014 "Geography of growth, the frequency, nature and consequences of entrepreneurship and innovation in regions of varying density", Uddevalla, Szwecja
  • Second homes as an income and employment opportunity for rural households: A comparative study between Poland and Finland, IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change Conference "New perspectives on second homes", Skeviks gård, Sztokholm, Szwecja
  • Agricultural and rural multifunctionality: A (new) context in second home research, Seminarium "Theoretical perspectives in second home research. New aspects to mobility, lifestyles and rural development", HOBO Project, Research Programme Future of Living and Housing, Joensuu, Finlandia

   

  2013

  • Second homes in rural areas of Poland from the local people perspective, International Conference "Communities as a part of sustainable rural tourism - success factor or inevitable burden?", Kotka, Finlandia
  • Significance of second homes in the development of rural areas, (współautor: K. Heffner), 2013 Berlin Mini-conference "Dynamics in food and agriculture-based supply chains", International Geographical Union (IGU) - Commission on the Dynamics of Economic Spaces, Berlin, Niemcy

   

  2012

  • Atrakcyjność rynków pracy małych miast, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta - Zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego: Oddziaływanie centrów handlowych na strefę zewnętrzną metropolii", Szczyrk, Polska
  • Location factors influencing spatial distribution of second homes in rural areas of the Green Lungs of Poland region, 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research "Developing tourism - sustaining regions", Umeå, Szwecja
  • Second  homes  as  a  common  element  of  contemporary  rural  space  in  Poland.  Quantitative   approach, International Conference "Rural at the Edge - 2nd Nordic Conference for Rural Research", Joensuu, Finlandia
  • Small towns in the network of economic relations established by rural enterprises, seminarium w Karelian Institute, University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia

   

  2011

  • Rural entrepreneurship in the region of Green Lungs of Poland, seminarium Wydziału Badań Społeczno-Ekonomicznych University of Cagliari, Cagliari, Włochy
  • Zjawisko drugich domów w ujęciu teoretycznym, Konferencja podsumowująca projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
  • Wpływ zjawiska drugich domów na rozwój obszarów wiejskich (współautor: K. Heffner), Konferencja podsumowująca projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
  • Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenach cennych przyrodniczo, Konferencja „Natura 2000 jako nowy czynnik w rozwoju obszarów wiejskich", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa, Polska

   

  2010

  • Rural entrepreneurship in the region of Green Lungs of Poland, seminarium Wydziału Ekonomii i Metod Ilościowych, University of Catania, Katania, Włochy
  • The impact of second homes on local development, seminarium Wydziału Ekonomii i Metod Ilościowych, University of Catania, Katania, Włochy
  • The impact of second homes on the development of rural areas, International Conference "Rural development achievements and transformations in NMS - case study for Romania and Poland", Institutul de Economie Agrară-Academia Românâ (IEA-AR) i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Bukareszt, Rumunia
  • The impact of second homes on the development of rural areas (współautor: K. Heffner), International Geographical Union (IGU) Regional Conference 2010 "Bridging diversity in a globalizing world", Międzynarodowa Unia Geograficzna (IGU), Tel Aviv, Izrael
  • Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce, Konferencja „Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa
  • Opinie lokalnych przedsiębiorców o sieci Natura 2000, Konferencja "Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój gmin wiejskich - impuls czy hamulec?", Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska

   

  2009

  • Determinants of the sustainable development in rural areas of the Green Lungs of Poland region, seminarium Wydziału Ekonomii i Statystyki University of Calabria, Arcavacata di Rende, Włochy
  • The level and determinants of sustainable rural development in the region of Green Lungs of Poland, VII Konferencja ERDN (European Rural Development Network), University of Debrecen, Debreczyn, Węgry
  • Czynniki determinujące rozwój zrównoważony obszarów wiejskich region Zielonych Płuc Polski, seminarium, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
  • Poziom zurbanizowania miast i wsi w województwie lubelskim, Konferencja sprawozdawcza, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

   

  2006

  • Rola małych miast w strukturze rynków pracy ludności wiejskiej (na przykładzie dojazdów do pracy), konferencja „Małe miasta i rynki pracy w obszarach metropolitalnych", Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Polska

   

  2004

  • Funkcje pozarolnicze w obrębie stref podmiejskich Lubelszczyzny, XI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Instytut Upraw i Nawożenia Gleb, Puławy, Polska.
  • Rejony objęte badaniami, Konferencja „Badania nad rolą małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich", podsumowująca Projekt UE 5 Programu Ramowego „Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich" (MARKETOWNS - QLRT-2000-01923), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, Polska
  • Małe miasta a funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich, Konferencja „Małe miasta a rozwój regionalny i lokalny", Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Polska

   

  2002

  • Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich w strefach aglomeracji miejsko-przemysłowych (na przykładzie aglomeracji łódzkiej) - poster, X Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), Politechnika Koszalińska, Koszalin, Polska

   

   

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Czarnecki A., 2011: Instytucjonalne bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Warszawa (maszynopis).
  • Czarnecki A., 2011: Wybrane aspekty innowacji w gospodarce obszarów wiejskich. Urząd Marszałkowski w Łodzi: Łódź. "Cooperation and Experience Exchange Partner Network within the Operational Programme Human Capital supporting Regional Strategies of Innovations INTREGRISNET".
  • Czarnecki A., Łabędzki H., Struś M., 2011: Obszary wiejskie Polski Zachodniej w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu: Wrocław (maszynopis).
  • Kutkowska B., Łabędzki H., Czarnecki A., Struś M., 2010: Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych obszarów wiejskich w regionie Dolnego Śląska. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu: Wrocław. Analiza współfinansowana przez UE w ramach EFS w ramach projektu „Analizy, badania i prognozy na rzecz strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" [POKL.08.01.04-02-003/08] (maszynopis).
  • Czarnecki A., 2009: Analiza przestrzenna poziomu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski - cz. II. Czynniki determinujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski na zlecenie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (maszynopis).
  • Mayfield L., Courtney P., Tranter R., Jones P., Ford S., Agarwal S., McGeorge A., Schmitt B., Jobard M., Lépicier D., Terluin I., van Leeuwen M., Heffner K., Rosner A., Czarnecki A., Diniz F., Poeta A., Silva C., 2005: The Role of Small and Medium-sized Towns in Rural Development: Project Report. Centre for Agricultural Strategy, University of Reading: Reading.
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: National Report for Poland. Final Report. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS - QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: Study Area Report for Duszniki Zdrój. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: Study Area Report for Głogówek. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: Study Area Report for Jędrzejów. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: Study Area Report for Łask. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research Report: Study Area Report for Ożarów Mazowiecki. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Heffner K., Rosner A., Hoffmann R., Czarnecki A., 2003: Research report: Study Area Report for Ustroń. EU Program The Role of Small and Medium-Sized Towns in Rural Development (MARKETOWNS; QLRT-2000-01923) (maszynopis).
  • Czarnecki A., 2002: Formy i rodzaje barier komunikacyjnych. W: A. Rosner, B. Pięcek, A. Czarnecki (red.), Sfera ubóstwa na wsi a bariery przestrzenne w układach lokalnych (maszynopis).

   

   


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2012-obecnie

Członek NORTHORS - Nordic Society for Tourism and Hospitality Research

 

2011-2014

Członek grupy roboczej ds. turystyki wiejskiej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie

 

2011-2014

Członek zespołu zadaniowego ds. rozwoju obszarów wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN) w Warszawie