Oferta edukacyjna

Strona główna / Oferta edukacyjna / Konkurs na pracę magisterską 2017

Celem konkursu organizowanego przez IRWiR PAN i Fundację EFRWP jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Waga i rodzaj tych przemian jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również dla całego społeczeństwa. Jest to pierwsza edycja konkursu. Następne edycje będą ogłaszane w cyklu dwuletnim w kolejnych latach.

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich obronioną w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Organizatorem Konkursu był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Kapituła Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą I nagrody w kwocie 5 000 zł jest Pan mgr Łukasz Kryszak za pracę:„Determinanty deprywacji materialnej wsi i rolnictwa w Polsce". Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, praca była obroniona na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Kierunek: ekonomia Specjalność: Polityka i Gospodarka Żywnościowa).
  • II nagrodę w kwocie 3 000 zł Kapituła przyznała Pani mgr Paulinie Kaszubie za pracę: „Urbanizacja wsi w gminie Lutomiersk i Aleksandrów Łódzki". Promotorem pracy była Pani dr Agnieszka Ogrodowczyk, praca obroniona była na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Kierunek: gospodarka przestrzenna).
  • III nagrodę w kwocie 2 000 zł Kapituła przyznała Pani mgr Katarzynie Uzar za pracę: „Alternatywna mapa Lasów Janowskich. Nowy scenariusz przyszłości dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej na przykładzie obszarów wiejskich Lasów Janowskich". Promotorem pracy był mgr inż. arch. Piotr Bujas, praca obroniona była na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Kierunek: architektura).

Kapituła Konkursu przyznało również trzy wyróżnienia. Otrzymali je:

  • Pani mgr Katarzyna Jaroniec za pracę: „Przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania na przykładzie LGD „Ziemia Chełmońskiego"" obronioną na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Kierunek: gospodarka przestrzenna, Specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, promotorem pracy był prof. dr hab. Paweł Swianiewicz.
  • Pani mgr Sonia Knapczyk za pracę: „Zawsze to swój chleb. Powojenne osadnictwo w Bieszczadach w świetle źródeł autobiograficznych" obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Wydział Historyczny Instytut Historii Kierunek: historia Specjalność: antropologia historyczna, promotorem pracy była dr hab. Marta Kurkowska-Budzan.
  • Pani mgr Dominika Zwęglińska za pracę: „Gentryfikacja wsi. Studium procesu zmian w gminie Prażmów w woj. Mazowieckim" obronioną na Uniwersytecie Warszawskim, Euroreg - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Kierunek: gospodarka przestrzenna, promotorem pracy była Pani Prof. dr hab. Maria Halamska.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba zgłoszonych prac wynosząca ponad 50 z uczelni wyższych z całej Polski.

Zgłoszone prace wyróżniały się wysokim poziomem, a tematyka podejmowana przez studentów obejmowała aktualne zagadnienia dotyczące obszarów wiejskich co może świadczyć o tym, że stereotypy dotyczące polskiej wsi odchodzą do lamusa.

Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych będą mieli możliwość publikacji nagrodzonych prac w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo" oraz szansę nawiązania współpracy naukowej z pracownikami Instytutu, również w formie stażu w jednostce naukowej IRWiR PAN.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU W 2019 ROKU.

Oceniane będą wówczas prace magisterskie obronione w 2017 i 2018 roku.