Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Wzorem lat ubiegłych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, organizują XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Odbędą się one w terminie 12–14 czerwca 2017 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie).

 

Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów jest integracja środowiska ekonomistów rolnych, zwłaszcza młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni i awansów naukowych.

 

Uczestnicy powinni przygotować referaty na interesujące ich tematy. Zapraszamy zwłaszcza do prezentacji założeń (tematyka, cel(e), hipotezy, metodyka, elementy literatury, wstępne wyniki badań) przyszłych rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, bądź wniosków o granty badawcze.

 

Poza częścią merytoryczną przewidujemy wizyty w ciekawych obiektach w okolicy Krasnobrodu. Odpłatność za udział w Warsztatach wynosi 700 zł. Opłaty te obejmują podatek VAT. Oczekujemy na zgłoszenia w formie pisemnej (lub fax, e-mail) na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 15 maja 2017 r. na podany poniżej adres.

Opłatę za udział w Warsztatach proszę przekazać również do dnia 15 maja 2017 r. na konto IRWIR PAN:

69 1130 1017 0020 1472 0420 0001

z zaznaczeniem „Warsztaty 2017”.

 

Karta zgłoszeniowa

 

Adres do korespondencji:

dr hab. Piotr Gradziuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa

e-mail: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Piotr Gradziuk

 

Powrót