Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016

Zaproszenie na konferencję z cyklu „Debaty o rozwoju wsi"

 

Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016

 

19 czerwca 2017 r.,  godz. 12:00 - 16:00

Pałac Staszica, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 72, Warszawa,

 

 

Agenda konferencji

 

1.        Punkt widzenia nauki:

 • Ziemia rolnicza jako dobro wielofunkcyjne
  - prof. Jerzy Wilkin
 • Ewolucja struktury agrarnej i ram instytucjonalnych gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce
  - prof. Renata Marks-Bielska
 • Zagrożenie wynikające z rabunkowej gospodarki ziemią izasobami wody na przykładzie wybranych krajów post-socjalistycznych
  - dr Tomasz Lonc

Prowadzenie - dr Andrzej Hałasiewicz.

 

 

2.    Punkt widzenia praktyki - rola AWRSP i ANR w kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Panel dyskusyjny z udziałem obecnego i byłych prezesów Agencji.

 • Waldemar Humięcki (2015 - nadal);
 • Leszek Świętochowski (2011-2015);
 • Tomasz Nawrocki (2008-2011);
 • Stanisław Kowalczyk (2005-2007);
 • Adam Tański (1992-2002).

Prowadzenie dyskusji - redaktor Karol Bujoczek.

 

 

3. Podsumowanie i sformułowanie głównych wniosków dla polityki gospodarowania ziemią rolniczą (policy recommendations)

- dr Andrzej Hałasiewicz.

 

 

Uczestnicy konferencji:

Naukowcy zainteresowani tematyką z różnych ośrodków naukowych. Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownictwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych, Izby Rolnicze (rolnicy), związki branżowe i zawodowe, parlamentarzyści, przedstawiciele mediów, itp.

 

Zakres tematyczny konferencji:

Ziemia rolnicza to wyjątkowy zasób i bogactwo wymagające szczególnej uwagi i rozwagi przy podejmowaniu decyzji dotyczących jej wykorzystania. Dotychczas w naszym kraju mogła niepokoić zarówno duża skala odrolnienia i trwałe wyłączanie użytków rolnych na cele nierolnicze, jak i rosnące powierzchnie nieużytków, które często ulegają niekontrolowanej sukcesji leśnej. Troszcząc się o racjonalne wykorzystanie ziemi rolniczej należy zawsze mieć na względzie strukturę gospodarstw rolnych oraz jak najdokładniej rozpoznawać czynniki ją kształtujące i wynikające z niej konsekwencje. W tym kontekście ważnym zadaniem wydaje się ocena wpływu wspólnej polityki rolnej UE na strukturę agrarną i gospodarowanie przestrzenią rolniczą w Polsce. Nie mniejsze znaczenie mają - mogące być dla nas swoistą przestrogą - przykłady wybranych krajów post-socjalistycznych, gdzie od lat obserwować można negatywne skutki „rabunkowej" gospodarki ziemią. Konieczna jest też analiza, dokonana z perspektywy czasu, polityki naszego państwa w zakresie gospodarowania ziemią i zastanowienie się, jakie mogą być jej konsekwencje na przyszłość? Czas przyjrzeć się procesowi przemian w tym zakresie w ostatnim 25-leciu. Na te zagadnienia chcemy spojrzeć podczas konferencji z różnych punktów widzenia - zarówno naukowego, jak i praktycznego.

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Materiały pokonferecyjne

Prof. Jerzy Wilkin (pdf)

Dr hab. Renata Marks-Bielska (pdf)

Powrót