Badania

Strona główna / Badania / Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnościowych.

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów na przykładzie alternatywnych sieci żywności.

 

Projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, wydział Humanistyczny, z dr. Wojciechem Goszczyńskim.

 

Podstawowym celem projektu jest analiza postaw polskich konsumentów i producentów zaangażowanych w różne formy alternatywnych sieci żywności. Nasza uwaga będzie koncentrowała się na nowych zjawiskach, procesach, zachowaniach, systemach aksjonormatywnych konsumentów i producentów. Chcemy zweryfikować na ile pojawiające się nowe inicjatywy takie jak alternatywne sieci żywnościowe (dalej AFNy) mogą być postrzegane jako zalążek zmian zachodzących w modelu szeroko pojętej konsumpcji wśród polskiego społeczeństwa, a na ile są one tylko przejściową modą bez większego wpływu na zachowania obywateli i charakter gospodarki.

 

Główne pytanie badawcze, na które chcemy odpowiedzieć w tym projekcie brzmi:

Czy u polskich konsumentów i producentów funkcjonujących na alternatywnym rynku żywności można zaobserwować nowy sposób myślenia o związkach gospodarki i społeczeństwa, określany w literaturze jako „zwrot jakościowy"?

 

Projekt został podzielony na cztery moduły merytoryczno-badawcze: 1) Antropologia i psychologia zachowań konsumenckich, 2) Instytucjonalizacja i organizacja aktywności konsumentów, 3) Ekonomia w alternatywnej sieci oraz 4) Uwarunkowania prawne i polityczne dotyczące żywności alternatywnej.

Dr Ruta Śpiewak jest odpowiedzialna za realizację 2 z 4 modułów.

 

Poszczególne moduły projektu wyróżnia perspektywa z jakiej przyglądamy się badanym zjawiskom (socjologiczna, psychologiczna, antropologiczna, ekonomiczna) oraz poziom analizy (mikro-, mezo-, makrosocjologiczny). Klamrą spinającą nasze moduły merytorycznobadawcze jest pytanie o charakter zwrotu jakościowego na alternatywnym rynku.

Powrót