Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Kick-off meeting projektu badawczego Horyzont 2020 - „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming"

W dniach 19-20 Czerwca 2018 roku, odbyło się spotkanie konsorcjum  (tzw. kick-off meeting) inaugurujące europejski projekt badawczy Horyzont 2020, pt. „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming". Spotkanie odbyło się w Rennes w Francji.

 

Koordynatorem projektu jest Narodowy Instytut Badań Rolniczych we Francji (INRA) a w skład konsorcjum wchodzi 17 instytucji z 12 krajów europejskich, w tym Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Więcej informacji na:

www.lift-h2020.eu

www.facebook.com/lift.h2020

www.twitter.com/lift_h2020

www.linkedin.com/in/lift-h2020

www.instagram.com/lift.h2020

 

 

POSTER:

Powrót