Publikacje

Strona główna / Publikacje / PATRZĄC NA WIEŚ. Sto lat rozwoju polskiej wsi


Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń

PATRZĄC NA WIEŚ
STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI

Warszawa 2018, 275 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ISBN 978-83-7383-976-2

 

DOI 10.53098/9788373839762

 

Album do nabycia przy zakupie monografii "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" - więcej informacji TUTAJ

 

Album został przygotowany z równolegle powstającymi opracowaniami naukowymi w ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi". Staranny dobór zdjęć ukazuje ostatnie stulecie wsi bez upiększeń i stylizacji. Twórcy albumu podzielili zebrany materiał na kilka części omawiających różne tematy, dzięki czemu książka układa się w zbiorową, wielowątkową panoramę wiejskiej Polski. Jest to publikacja nowatorska w tym sensie, że stanowi solidny przegląd obrazów wiejskiej przestrzeni, pracy i codzienności oraz świąt i zwyczajów. Zestawienia wybranych fotografii ze stosunkowo odległej przeszłości i teraźniejszości, czasem nieoczywiste, wyraźnie ukazują ciągłość pewnych zjawisk, jak i zasadnicze zmiany, które zaszły na polskiej wsi przez ostatnie sto lat, w wymiarze społecznym ekonomicznym i przestrzennym.

 

Ze względów technicznych i prawnych, o których Autorzy piszą we wstępie, nie wszystkie wydarzenia i procesy generujące zmiany w wiejskiej społeczności, gospodarce i przestrzeni zostały uwzględnione w zebranym materiale zdjęciowym. Mimo to album stanowi fotograficzne kompendium najważniejszych elementów wiejskiej rzeczywistości i krajobrazu na przestrzeni ostatnich stu lat. Czarno-biały dobór fotografii dodaje zebranemu materiałowi wartości emocjonalnej i historycznej. Wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po albumie jest kilkudziesięciostronicowy tekst na początku książki, który stanowi integralną część publikacji.

 

 

SPIS TRESCI / TABLE OF CONTENTS

 

Wieś i rolnictwo w Polsce po odzyskaniu niepodległości 4

Countryside and agriculture in Poland after regaining independence 23

KRAJOBRAZY / LANDSCAPE 40

Przestrzeń / Landscapes  42

Droga / Road   56

Zabudowa / Buildings  72

CODZIENNOŚĆ / EVERYDAY LIFE 94

Wokół domu / Around the House  96

Zajęcia rolnicze / Agricultural activities  114

Zajęcia pozarolnicze / Non-agricultural activities  142

Handel / Trade  156

Edukacja / Education  172

Wspólnota / Community  180

Wydarzenia polityczne / Political Events  194

ŚWIĘTA / CELEBRATIONS 214

Boże Narodzenie / Christmas  216

Wielkanoc / Easter  222

Boże Ciało / Corpus Christi  228

Religijność / Religiousness  236

Wydarzenia rodzinne / Family Events  248

Dożynki / Dożynki  262

Bibliografia / Bibliography 273

Lista instytucji oraz osób, od których pozyskano zdjęcia /

List of institutions and people from whom photos were obtained  274

 

 

 

Powrót