Strona główna / O instytucie / Zasady prywatności

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności statutowej. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, w Instytucie wdrożono niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.


Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnych zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w Instytucie.


Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Inspektora ochrony danych – Pana Mateusza Sieka, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w Instytucie. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@irwirpan.waw.pl lub pod nr telefonu: 605-976-900.


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Korzystamy z jednego rodzaju takich plików – identyfikatorów sesyjnych, przechowywanych w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Informacje te nie służą identyfikacji osób fizycznych.


Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies. Może to jednak mieć wpływa na niektóre funkcjonalności odwiedzonych stron. Brak zmiany tych ustawień jest rozumiane jako akceptacja stosowania mechanizmu plików cookies.


Na naszej stronie internetowej mogą się pojawić odesłania do innych stron WWW, którymi Instytut nie administruje. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ cookies.