Współpraca

Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences. Współpraca trwa od lat 90. XX w. Początkowo realizowane były wspólne projekty badawcze, obecnie podstawową formą współpracy jest wymiana naukowców i uczestnictwo w seminariach i konferencjach organizowanych przez oba instytuty.
http://econ.core.hu/english/