Współpraca

1.    State Institution “Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine”, Lwów. Współpraca trwa od 2013 r. Jej celem jest wymiana naukowców i informacji oraz wspólne przedsięwzięcia i publikacje oraz wspólne aplikowanie o granty. Aktualnie obie strony realizują w ramach umowy między PAN a NANU projekt pt. „Development of local rural communities in conditions of administrative and territorial reforms and decentralization”.
http://ird.gov.ua/ird01/p1011e

2.    Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine. Współpraca trwa od 2015 roku. Jej celem jest wymiana naukowców i informacji oraz wspólne przedsięwzięcia i publikacje oraz wspólne aplikowanie o granty. Aktualnie obie strony realizują w ramach umowy między Pan a NANU projekt pt. “Small household farms in the development of rural areas and agriculture”.
http://ief.org.ua/?lang=en

27 marca 2018 odbyła się w Kijowie konferencja „Towards the United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas”. IRWiR PAN reprezentował dr Vitaliy Krupin, który wystąpił z prezentacją na temat „Polska: droga do ochrony praw chłopów”.

 

3.    National Forestry University of Ukraine, Lwów. Umowa o współpracy została podpisana w 2016 roku w celu promowania wspólnego udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach.

4.    Institute of Ecology, Nature Protection and Tourism of Lviv Polytechnic National University. Umowa o współpracy została podpisana w 2014 roku. Jej celem jest wymiana naukowców i informacji oraz podejmowanie wspólnych projektów badawczych.