Współpraca

1.    Rural Development Institute of Chinese Academy of Social Sciences. Współpraca trwa od 1997 r. Początkowo realizowane były wspólne projekty badawcze, obecnie podstawową formą współpracy jest wymiana naukowców i organizacja wspólnych seminariów i konferencji.
http://rdi.cssn.cn/ehome/

Delegacja IRWiR PAN w składzie: dr hab. Monika Stanny, dr Anna Rosa oraz mgr Łukasz Komorowski przebywała w dniach 27 lipca - 2 sierpnia 2018 r. w Chinach. Oprócz wizyty studyjnej na farmie ekologicznej położonej na obrzeżach Pekinu, naukowcy z IRWiR PAN spotkali się z przedstawicielami goszczącego RDI CASS w celu przedstawienia aktualnie prowadzonych w obu instytutach badań oraz możliwości wspólnych przedsięwzięć, m.in. w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu na współpracę polsko-chińską pn. SHENG 1. W trakcie wizyty w CASS była również okazja do mniej formalnych rozmów w gronie naukowców o zbieżnych zainteresowaniach badawczych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przestrzennym.

2.    Institute of Industrial Economics of Chinese Academy of Social Sciences. Współpraca trwa od 2014 r.
http://gjs.cssn.cn/english/201607/t20160727_3137949.shtml

3.    Center for Assessment and Research on Targeted Poverty Alleviation (CARTPA) of Chinese Academy of Sciences. Umowa o współpracy została podpisana w 2018 r. Celem współpracy jest badanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Chinach, w szczególności zrównoważonego rolnictwa, oraz promowanie Globalnego Planu dla Obszarów Wiejskich stworzonego przez Międzynarodową Unię Geograficzną (IGU). Oprócz wymiany naukowców i organizacji konferencji oraz przygotowywania wspólnych publikacji, obie strony zamierzają wspólnie aplikować o międzynarodowe projekty.