Współpraca

1.    Vietnamese Institute for European Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences. Współpraca trwa od 2011r. Podstawową formą współpracy jest wymiana naukowców i organizacja wspólnych seminariów i konferencji oraz przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych. Naukowcy obu stron ubiegać się będą o międzynarodowe projekty badawcze.
http://www.ies.gov.vn

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN gościł w dniu 19.06.2018 przedstawicieli dwóch instytutów z Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych: Institute for European Studies oraz Institute for Family and Gender Studies. Na spotkaniu naukowcy polscy i wietnamscy rozmawiali m.in. o sytuacji rodziny na wsi, żywności ekologicznej i kooperatywach spożywczych, ubóstwie, zmianach spowodowanych przez industrializację oraz aspektach demograficznych obszarów wiejskich. Podejmowano wiele trudnych tematów, także w kontekście historycznym, m.in wpływu wojen na rolę kobiet w rodzinie i społeczeństwie (II wojna światowa oraz wojna wietnamska).

2.    Institute for Family and Gender Studies Vietnamese Academy of Social Sciences. Współpraca została zapoczątkowana w 2018 r. Polegać będzie na wymianie naukowców i organizacji wspólnych seminariów i konferencji oraz przygotowywaniu wspólnych publikacji naukowych. Naukowcy obu stron ubiegać się będą o międzynarodowe projekty badawcze.
http://ifgs.vass.gov.vn/

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN gościł w dniu 19.06.2018 przedstawicieli dwóch instytutów z Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych: Institute for European Studies oraz Institute for Family and Gender Studies. Na spotkaniu naukowcy polscy i wietnamscy rozmawiali m.in. o sytuacji rodziny na wsi, żywności ekologicznej i kooperatywach spożywczych, ubóstwie, zmianach spowodowanych przez industrializację oraz aspektach demograficznych obszarów wiejskich. Podejmowano wiele trudnych tematów, także w kontekście historycznym, m.in wpływu wojen na rolę kobiet w rodzinie i społeczeństwie (II wojna światowa oraz wojna wietnamska).