Współpraca

Od 2009 IRWiR PAN współpracuje z Centre of Policy Studies, Victoria University, Melbourne https://www.vu.edu.au/centre-of-policy-studies-cops Obie instytucje organizują regularnie jedyny w Europie kurs szkoleniowy pt. „TERM: Regional General Equilibrium Modelling”. Ponadto owocem współpracy jest m.in. monografia: „Regionalny model równowagi ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce” autorstwa Marka Horridge, Bartłomieja Rokickiego i Katarzyny Zawalińskiej.