Publikacje

Strona główna / Publikacje / Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi

Opracowanie: Sylwia Michalska, Maria Halamska, Marek Kłodziński

Pamiętniki mieszkańców wsi

Sto lat mojego gospodarstwa
Pamiętniki mieszkańców wsi

Poznań, Warszawa 2018, 291 s.
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN 978-83-61078-87-6 (Polskie Wydawnictwo Rolnicze)
ISBN 978-83-7383-992-2 (Wydawnictwo Naukowe Scholar)

 

DOI 10.53098/9788373839922

 

Książka do nabycia TUTAJ

 

Spis treści


Adam Koziolek
Wstęp  7 
Sylwia Michalska
Konkurs na pamiętniki „Sto lat mojego gospodarstwa” – geneza, realizacja, zebrane materiały  9
Barbara Fatyga
Lamentacja nad losem i potrzeba dobrej sławy u ludzi: o wiejskim pamiętnikarstwie w Polsce w trudnym czasie  23
Marek Kłodziński
Gospodarstwo rolne w pamiętnikach „Sto lat mojego gospodarstwa”    35
Maria Halamska
Meandry pamięci i niepamięć  49

Pamiętniki

Agnieszka Kapturska
Dedykowane moim teściom  69
Maria Mikołajczyk
Naród – tu się zaczyna  85
Grażyna Preiss
Zostawić dla młodszych  119    
Regina Sobol
Z Markiem przez cztery pory roku  141
Grzegorz Zelek
Sad czterech pokoleń  157
Marcin Ryguła
Z ojca na syna  173
Karina Lassak
Codzienne życie rolnika na pograniczu  187
Elżbieta Sędkowska
Wspomnienia teścia  203
Izabela Kosytorz
Dwieście lat naszego gospodarstwa  217
Regina Ciechanowska
W wichrach historii  227
Marianna Pawłowska
W zakładkach pamięci  237
Sylwia Wysocka
Z pokolenia na pokolenie  275

 

Powrót