Badania

Strona główna / Badania / Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk realizuje operację pn. "Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne".

Celem głównym operacji jest transfer wiedzy poprzez publikację badań opisujących poziom i strukturę kondycji finansowej gmin poprzez powiązanie go z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w układzie przestrzennym oraz wypracowanie sposobu pomiaru kondycji finansowej gmin na bazie dotychczasowego dorobku naukowego (krajowego i międzynarodowego) w zakresie analizy finansowej jednostek samorządu lokalnego oraz przy wykorzystaniu baz danych pozostających w zasobach Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Streszczenie projektu TUTAJ (plik pdf)

 

Publikacja - pełna wersja TUTAJ

Powrót