Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Wzorem lat ubiegłych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), organizują XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Odbędą się one w terminie 10-12 czerwca 2019 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie).

 

Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów jest integracja środowiska ekonomistów rolnych, zwłaszcza młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni i awansów naukowych. Uczestnicy powinni przygotować referaty na interesujące ich tematy. Zapraszamy zwłaszcza do prezentacji założeń (tematyka, cel(e), hipotezy, metodyka, elementy literatury, wstępne wyniki badań) przyszłych rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, bądź wniosków o granty badawcze.

 

Poza częścią merytoryczną przewidujemy wizyty w ciekawych obiektach w okolicy Krasnobrodu. Odpłatność za udział w Warsztatach wynosi 700 zł. Opłaty te obejmują podatek VAT. Oczekujemy na zgłoszenia w formie pisemnej (lub fax, e-mail) na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 15 maja 2019 r. na podany poniżej adres.

Opłatę za udział w Warsztatach proszę przekazać również do 15 maja 2019 r. na konto IRWIR PAN:

69 1130 1017 0020 1472 0420 0001

z zaznaczeniem „Warsztaty 2019".

 

Karta zgłoszeniowa

 

Adres do korespondencji:

dr hab. Piotr Gradziuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

00-330 Warszawa

ul. Nowy Świat 72

e-mail: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Piotr Gradziuk

Powrót