Publikacje

Strona główna / Publikacje / Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918–2018

Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

Sto lat władzy lokalnej
na polskiej wsi
1918–2018

Warszawa 2018, 133 s.
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018

ISBN 978-83-65390-34-9

 

DOI 10.53098/9788365390349

 

Książka zrealizowana w ramach projektu IRWiR PAN „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”


Publikacja dofinansowana przez Fundację Wspomagania Wsi

 

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Scholar:

https://scholar.com.pl/pl/ksiazki/3748-sto-lat-wladzy-lokalnej-brna-polskiej-wsi-br19182018.html


Spis treści

Wprowadzenie 7
Rozdział 1. Bilans otwarcia Polski niepodległej  11
1.1. Skutki zaborów i wojen  11
1.2. Głębokie zróżnicowanie17
1.3. Warunki społeczne i gospodarcze 20
Rozdział 2. Okres międzywojenny (1918–1939)  25
2.1. W cieniu pozaborczej spuścizny (1918–1933)  25
2.2. Unifikacja i centralizacja wiejskiego samorządu (1933–1939) 34
Rozdział 3. Pod niemiecką i sowiecką okupacją (1939–1944/1945)   41
Rozdział 4. Polska Ludowa (1944–1990) 47
4.1. Budowa nowego systemu władzy lokalnej (1944–1954)   50
4.2. Gromadzkie rady narodowe (1954–1972)  58
4.3. W kierunku dalszej centralizacji. Gminy i sołectwa w latach 1972–1983    61
4.4. Samorząd terytorialny czy kolejna reforma rad narodowych (1983–1990)?   69
Rozdział 5. Trzecia Rzeczypospolita  73
5.1. Gminna (r)ewolucja w 1990 r.   75
5.2. Bezpośrednie wybory wójtów   86
5.3. Demokracja bezpośrednia na wsi  89
5.3.1. Uwarunkowania historyczne i społeczno-polityczne   89
5.3.2. Referenda gminne   92
5.3.3. Zebrania wiejskie w sołectwach  100
5.3.4. Inne formy demokracji bezpośredniej   103
5.4. Modernizacja i europeizacja wiejskich wspólnot samorządowych    106
Podsumowanie   113
Bibliografia   119
Wykaz aktów prawnych   119
Literatura   121
Indeks nazwisk   131

Powrót