Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / IRWiR PAN Partnerem podczas Forum Green Smart City V

Rekordowa liczba blisko 400 uczestników, wśród których znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Małopolski. Właśnie w ten spektakularny sposób przeszła do historii V edycja FORUM Green Smart City, która odbyła się w tym roku w dniach 24-25 października na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Celem corocznego wydarzenia była wymiana informacji w zakresie Smart City – najnowszych rozwiązań zmieniających nasze miasta na lepsze. W tym roku organizatorzy rozszerzyli zakres tematyczny FORUM, dodając do dyskusji nową koncepcję – określaną jako Smart Village, czyli inteligentne technologie dla wsi.

 

Setki rozmów, mnóstwo wystąpień eksperckich oraz trzy debaty tematyczne – to była bardzo konkretna dawka wiedzy na temat najnowszych trendów ekologicznych oraz innowacyjnych technologii w służbie mieszkańcom – relacjonuje dr inż. Tomasz Czech – Dyrektor CentrumTransferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jeden z organizatorów FORUM.

Konferencja została oficjalnie otwarta przez prof. dra hab. inż. Floriana Gambusia – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Następnie głos zabrali goście: Pan Wojciech Kędzia – Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nadzorujący Pion Innowacji i Rozwoju, Pan Paweł Ścigalski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza oraz Filip Szatanik – zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali znaczącą rolę, jaką odgrywa konferencja w edukacji z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz Smart City.


W pierwszym dniu FORUM mogliśmy się dowiedzieć m.in. o związku pomiędzy smogiem a zapadalnością na zawał serca u mieszkańców Krakowa, a także jak wspólnie z mieszkańcami budować inteligentne i zielone miasta. Wśród wielu wystąpień szukano także odpowiedzi na pytanie, czy miasta i gminy przyszłości mogą być cyberbezpieczne oraz jak wykorzystać biogospodarkę, jako jeden z instrumentów ekonomii zrównoważonego rozwoju. Z ramienia IRWiR PAN wystąpienie nt. wyników konkursu Moja SMART wieś przedstawił dr hab. Sławomir Kalinowski.

Równolegle odbywały się warsztaty organizowane przez firmę Philips Lighting Polska,  pt.: „Inteligentne oświetlenie – korzyści dla samorządów” adresowane  do włodarzy miast, gmin i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gdzie m.in. rozmawiano o inteligentnym oświetleniu oraz o możliwości finansowania i generowania oszczędności dzięki modernizacji oświetlenia. Dodatkową atrakcję stanowiła prezentacja wystawy projektów dyplomowych studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Podczas drugiego dnia FORUM organizatorzy przygotowali serię debat poświęconych obszarom tematycznym, jak choćby inteligentna infrastruktura miejska, edukacja ekologiczna, a rozwój inteligentnych miast i wsi, czy też Smart Villages, a zrównoważony rozwój. W debacie poświęconej tematyce smart wsi wziął udział Łukasz Komorowski z IRWiR PAN. Wyłoniono także zwycięzców Konkursu pt. „SMART CITY i SMART VILLAGES w obiektywie”. Dla osób, które przesłały najciekawsze prace, czekały nagrody: za zajęcie I miejsca – tablet 10 cali oraz las w słoiku, za zajęcie II miejsca – tablet 7 cali oraz las w słoiku, zaś za zajęcie III miejsca – tablet 7 cali oraz mini las w słoiku.
Pierwsze miejsce przypadło Pani Karolinie Ziębie-Kulawik. Drugie i trzecie przyznano Pani Tamarze Trochanowskiej oraz Zuzannie Kuc.
Warunkiem udziału w Konkursie było sfotografowanie przedsięwzięć, inicjatyw, miejsc lub inwestycji, których tematyka dotyczyła rozwiązań z zakresu Smart City lub Smart Village, a także z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji społecznych. Organizatorzy poszukiwali inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców, dzięki którym życie w mieście i na wsi staje się łatwiejsze.

 

V FORUM Green Smart City zostanie zapamiętane, jako największe spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Organizatorzy zapowiadają jednak, że już teraz myślą nad włączeniem wszystkich zagadnień środowiskowych do całkiem nowej formuły, jaką ma przyjąć VI edycja FORUM Green Smart City, która odbędzie się już za rok!

 

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie spółka z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Wydarzenie było współfinansowane ze środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas FORUM odbywały się targi wystawiennicze – FORUM EXPO, których sponsorami byli: firma Almine, firma Trade-Off oraz firma Signify.

 

 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został Partnerem V Forum Green Smart City, wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak. Organizatorami wydarzenia są również Centrum Innowacji oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego.


Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski, wszystkimi zainteresowanymi tematami Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wiosek (Smart Villages).


Przypominamy, że IRWiR PAN jest organizatorem Konkursu „Moja SMART wieś”, w ramach którego zbierane są opisy inicjatyw podejmowanych na rzecz inteligentnych wsi. To ważne, żeby działania w ramach idei smart cities i smart villages były ze sobą powiązane i bazowały na doświadczeniach wdrażania zarówno z obszarów wiejskich, jak i miast.

 

Forum odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r., w Centrum Kongresowym UR przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie.

 

Więcej szczegółów na stronie: https://fgsc.urk.edu.pl

Powrót