Badania

Strona główna / Badania / Moja SMART wieś

 

21 października 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie "Moja SMART wieś", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN) w ramach operacji o tej samej nazwie z naboru 3/2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerami operacji są Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Wspomagania Wsi, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

Spotkanie otworzyła Zastępca Dyrektora IRWiR PAN dr Anna Rosa, która przywitała zebranych gości. Do krótkich przemówień zaproszeni zostali: Dyrektor IRWiR PAN,  dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Rzepecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji, Michał Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Joanna Gierulska, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział w Warszawie), Paweł Krzeczunowicz, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, dr Ryszard Kamiński.

Następnie o idei smart villages opowiedział Łukasz Komorowski (IRWiR PAN), po czym do podsumowania Konkursu przeszedł dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWiR PAN), kierownik operacji.

Miło nam poinformować, że główne nagrody zdobyli:

1 nagroda i 5 tys. zł: Alicja Jamorska-Kurek - "Smart wieś - Piaseczna Górka", gm. Morawica, województwo świętokrzyskie.

2 nagroda i 4 tys. zł: Renata Gembiak-Binkiewicz - "Hala widowiskowo-sportowa w Ryczywole. Jak to Ryczywół stał się smart", gm. Ryczywół, woj. wielkopolskie.

3 nagroda i 3 tys. zł: Łukasz Witczak - "Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie", gm. Jarocin, woj. wielkopolskie.

Ponadto, Kapituła Konkursu przyznała 7 równorzędnych wyróżnień po 1 tys. zł:

> Dorota Dembińska i Sylwia Dembińska - "Nie ciafrotać jeno robić! Wiejskie działania. Miejskie inspiracje", sołectwo Mniszek, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.

> Erwin Garbarczyk - "Mobilny Asystent Turystyczny", gm. Poniec, woj. wielkopolskie.

> Paweł Grabowski - "Nowy model hospicjum na terenach wiejskich", gm. Michałowo, województwo podlaskie.

> Piotr Ostaszewski - "Ostoja Wioska 3.0", gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

> Jacek Piwowarski - "Moja smart wieś", Wiązownica-Kolonia, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie.

> Katarzyna Seroka - "Opis wdrożenia koncepcji Modelu symbiotycznego z biologizacją przez firmę Top Farms Głubczyce z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów", gm. Głubczyce, woj. opolskie.

> Jarosław Stopko - "Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne", gm. Świętajno (powiat olecki), woj. warmińsko-mazurskie.

Gratulujemy Laureatom! Dziękujemy wszystkim 65 uczestnikom Konkursu, to nie był łatwy wybór.

Podziękowania kierujemy także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Warszawa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz naszych Partnerów za połączenie sił i wspólną organizację Międzynarodowych warsztatów nt. Smart Villages wraz z rozstrzygnięciem konkursu "Moja SMART wieś".

 

Relacja z gali wręczenia nagród:

https://www.youtube.com/watch?v=9YFectESq4M

 

-------------------------------------------------------------------------------

Idea Smart village – Inteligentna wieś”
"Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu
Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna. 
Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Przewidywane efekty

1) Zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych do uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy.

2) Sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages.

3) Realizacja nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach zebranych w trakcie trwania konkursu.

4) Zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.

 

Jak wziąć udział w Konkursie?
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.
Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest Konkurs?
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.
Wytyczne
W przypadku opisu należy przedstawić:
1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
2. Lata realizacji*;
3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*. 
* pozycje obowiązkowe

Terminy
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 30 września 2019 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku
Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora

Kryteria konkursu
Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Nagrody
Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.  

Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań Partnerem KSOW! W tym celu wypełnij Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html.

Więcej informacji nt. działalności KSOW znajdziesz na portalu ksow.pl


Dane kontaktowe:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
smart@irwirpan.waw.pl

 

Regulamin konkursu (plik pdf)

 

Formularz zgłoszenia (plik pdf)

 

Strona internetowa: smart.irwirpan.waw.pl

 

Powrót