Badania

Strona główna / Badania / Media jako źródło wiedzy rolników

Kierownik projektu: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: październik 2018 - grudzień 2019

 

Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badania zaliczyć trzeba do badań podstawowych z interdyscyplinarnego obszaru z zakresu socjologii wsi, medioznawstwa, politologii i ekonomii behawioralnej. Będzie ono także sprzyjać sieciowej współpracy między ośrodkami badawczymi (Warszawa, Poznań, Lublin, Koszalin).

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego projektu. Badania realizowane w 2019 roku mają na celu ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa poszukują rolnicy, w jaki sposób korzystają z mediów branżowych oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badanie skierowane będzie do aktywnie działających producentów rolnych, zgodnie z przyjętą definicją oraz kryteriami wyboru.

 

Jeden z elementów realizacji tego badania obejmuje przeprowadzane wywiadów bezpośrednich oraz wywiadów telefonicznych z rolnikami zgodnie z zasadami prowadzenia badań naukowych i zachowaniem pełnej poufności oraz zgodnie z przepisami RODO.

 

Efektem badania będzie usprawnienie transferu wiedzy i informacji przeznaczonych dla rolników i ich rodzin w celu poprawienia metod gospodarowania oraz podniesienia standardu życia na terenach wiejskich.

Powrót