Nauka

Strona główna / Nauka / Rural Policy Review - analiza ekspercka i usługi doradzczo-konsultacyjne dla ekspertów z OECD realizujących na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Rural Policy Review - analiza ekspercka i usługi doradzczo-konsultacyjne dla ekspertów z OECD realizujących na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

 

Zamówiona przez MR usługa polegała na opracowaniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu przygotowanym przez OECD (100 pytań) z różnych obszarów tematycznych takich jak: prawne podstawy kooperacji gmin wiejskich; polityka budowania kapitału społecznego gmin wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności; identyfikacja barier przedsiębiorczości na terenach wiejskich; oferta edukacyjna; struktura ekonomiczna i przedsiębiorczość na terenach wiejskich, infrastruktura, dostępność do usług publicznych, polityka dot. terenów wiejskich (wpływ funduszy strukturalnych, wpływ polityki spójności, alokacja środków w PROW); polityka rozwoju regionalnego- podstawy instytucjonalne i fiskalne.

 

Powrót