Nauka

Strona główna / Nauka / Instrumenty efektywnego wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, w szczególności na rzecz grup i organizacji producentów ekologicznej żywności - międzynarodowa analiza porównawcza krajowych systemów wsparcia rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz stworzenie benchmarku dla rozwiązań polskich

Kierownik projektu: dr Jakub Jasiński

 

Finansowanie ze środków projektu: Marketing, promocja oraz analiza rynku. Opracowanie rozwiązań w zakresie efektywnych metod wsparcia w rolnictwie ekologicznym, w tym dotychczasowych rozwiązań w Polsce; pn. „Instrumenty efektywnego wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, w szczególności na rzecz grup i organizacji producentów ekologicznej żywności - międzynarodowa analiza porównawcza krajowych systemów wsparcia rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz stworzenie benchmarku dla rozwiązań polskich". Realizowane w ramach przyznanej dotacji z  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego poniesionych w 2019 r. z przeznaczeniem na realizację badań.

 

 

Cel badania: Opracowanie – na bazie międzynarodowych doświadczeń - benchmarku dla rozwiązań polskich w zakresie możliwych do wdrozenia efektywnych instrumentów wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.

 

Aplikacyjna funkcja projektu: projekt badawczy, który zostanie zrealizowany w oparciu o informacje pozyskane w czterech krajach oraz w Polsce pozwoli określić najlepsze z punktu widzenia rozwoju rynku ekologicznej żywności i najbardziej efektywne instrumenty wsparcia rynku produkcji ekologicznej żywności, w szczególności dotyczące grup i organizacji ekologicznych producentów. Analiza - w przypadku państw należących do UE - dotyczyć będzie zarówno krajowych instrumentów wsparcia (komplementarnych względem Wspólnej Polityki Rolnej), jak i mechanizmów funkcjonujących w ramach WPR (np. zawartych w programach dedykowanych rozwojowi obszarów wiejskich). Informacje uzyskane w ramach projektu - poprzez stworzenie przygotowanie swoistego benchmarku - mogą posłużyć do stworzenia lub poprawienia istniejących rozwiązań krajowych w ww. zakresie. Istniejące rozwiązania polskie również poddane zostaną analizie w ramach niniejszego projektu.

 

Raport projektu dostępny jest tutaj

Powrót