Nauka

Strona główna / Nauka / Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Ocena jakości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z puntu widzenia trafności oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej i środowiskowej oraz zgodności zaplanowanego wsparcia ze zidentyfikowanymi potrzebami oraz realizacją założonych celów. Opracowanie i sporządzenie oceny równolegle z procesem programowania, przygotowanie i przedstawienie raportu końcowego.

Doradztwo w zakresie zmian i uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na etapie negocjacji z Komisją Europejską.

 

Powrót